8 gratis webinarer om de nye persondataregler

Plesner udbyder igen i efteråret 8 gratis webinarer om persondataforordningen. Webinarerne bliver afholdt som morgenmøder à 45-60 minutters varighed og indeholder en grundig indføring i de væsentligste aspekter af forordningen. Emnerne er de samme som på webinarerne i foråret, men der sker en masse på området, og indholdet i webinarer vil være ajourført med det seneste nye.

Databehandlere - sådan gør du

2. september 2016 kl. 8.45 - 9.45 - AFHOLDT
På dette første seminar ser vi på forholdet mellem dataansvarlige og databehandlere med særlig vægt på de krav, der stilles til en databehandleraftale. Vi giver dig gode råd og værktøjer, så du kan få styr på dine databehandleraftaler - uanset om du er kunde/dataansvarlig eller leverandør/databehandler.

Overførsel af data til tredjelande og nyt om Privacy Shield

12. september kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det andet webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen ser vi på overførsel af persondata til tredjelande. Herudover gennemgår vi den nye Privacy Shield ordning. Du vil opnå en forståelse for reglerne om tredjelandsoverførsler, herunder hvornår man er omfattet af reglerne. Vi gennemgår derefter, hvilke overførselsgrundlag, der kan anvendes, og giver et bud på, hvordan du skal forholde dig til den nye Privacy Shield ordning.

Accountability - Krav og praktik

19. september 2016 kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det tredje webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen ser vi på begrebet Accountability. Hvad betyder Accountability, hvilke krav indebærer begrebet, og hvordan griber man opgaven med at få Accountability introduceret i virksomheden an.

Datasikkerhedsbrister

7. oktober 2016 kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det fjerde webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen ser vi på datasikkerhedsbrister. Hvad er en datasikkerhedsbrist. Hvornår skal du underrette Datatilsynet. Er der undtagelser til underretningspligten, og hvordan får du styr på processen, hvis der sker et brud på datasikkerheden.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) - Hvornår og hvordan

8. november 2016 kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det femte webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen gennemgår vi kravene til en DPIA. Vi ser på, hvornår en DPIA er påkrævet at udarbejde, hvad den skal indeholde samt forslag til, hvordan man praktisk går til opgaven.

Digital markedsføring under persondataforordningen

15. november 2016 kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det sjette webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen gennemgår vi de relevante regler i forordningen, som omhandler digital markedsføring. Vi ser nærmere på, hvad man forstår ved profilering og på selve behandlingsreglerne. Endelig giver vi et bud på, hvad reglerne får af betydning i praksis.

Persondataforordningen - hvor langt er vi nu

23. november 2016 kl. 8.45 - 9.45 - AFHOLDT
På det syvende webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen vil kontorchef Jakob Lundsager fra Justitsministeriets databeskyttelseskontor holde gæsteoplæg. Jakob vil give en status på arbejdet med forordningen i Danmark og på europæisk plan. Sammen vil vi give jer et overblik over, hvor langt vi er i Danmark lige nu, og hvordan situationen ser ud for de danske virksomheder.

Gæsteoplægsholder: Kontorchef Jakob Lundsager, Databeskyttelseskontoret i Justitsministeriet

DPO - Hvad bliver DPO´ens rolle

6. december 2016 kl. 8.45 - 9.30 - AFHOLDT
På det ottende og sidste webinar i Plesners webinar-række om persondataforordningen vil vi gennemgå reglerne for databeskyttelsesrådgiverne (DPO). Vi vil give vores bud på DPO'ens rolle og se nærmere på de opgaver og ansvarsområder, som naturligt vil være omfattet af stillingen som DPO. Advokat Henrik Rubæk Jørgensen arbejder som Global Data Privacy Officer for LEGO, og han vil fortælle om sine erfaringer med rollen, bl.a. om samarbejdet med 'forretningen' og samarbejdet med de interne advokater.

Gæsteoplægsholder: Henrik Rubæk Jørgensen, Global Data Privacy Officer, LEGO

Seneste nyt om Persondata

Persondata