ENLI offentliggør nordisk Q&A om reglerne for reklame rettet mod sundhedspersoner

ENLI har i samarbejde med de øvrige nordiske lande udarbejdet en nordisk Q&A om reglerne for reklame rettet mod sundhedspersoner. Den offentliggjorte Q&A giver svar på konkrete spørgsmål om reglerne og supplerer den nordiske compliance oversigt. Den har til formål at sammenligne regler og praksis på området i Norden, og gøre det lettere for lægemiddelvirksomheder at arbejde med nordisk compliance.

Igennem de seneste år har ENLI i samarbejde med de øvrige nordiske lande løbende offentliggjort en nordisk compliance oversigt, hvori udvalgte emner om reklame over for sundhedspersoner gennemgås og de nordiske landes regler herom sammenlignes. 

Arbejdet mellem ENLI og de øvrige nordiske lande har nu udmøntet sig i en nordisk Q&A om reklamereglerne, som supplerer den nordiske compliance oversigt, og som for nylig er blevet offentliggjort. Den offentliggjorte Q&A indeholder konkrete spørgsmål om reglerne, som hvert land har givet deres svar på. Den har til formål at sammenligne regler og praksis på området i Norden og gøre det lettere for lægemiddelvirksomheder at arbejde med nordisk compliance.

Den nordiske Q&A vil løbende blive revideret.

Den nordiske compliance oversigt kan ses her.

Den nordiske Q&A kan ses her

Seneste nyt om Life Science

Life Science