Nye regler om tilknytning og økonomisk støtte til sundhedspersoner gælder fra 26. maj 2021

Ændringer til reglerne om tilknytning og økonomisk støtte til sundhedspersoner træder i kraft den 26. maj 2021. Reglerne indebærer bl.a. ændringer i kredsen af omfattede virksomheder, af indberetningspligten og af forpligtelsen til at anmelde eller søge om tilladelse i forbindelse med tilknytning til sundhedspersoner.

Reglerne medfører, at ikke kun virksomheder, der er indehaver af en markedsførings- eller virksomhedstilladelse er omfattet af reglerne, men også danske repræsentanter for udenlandske lægemiddelvirksomheder med en sådan tilladelse. Derudover omfattes virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer medicinsk udstyr uden et medicinsk formål.

Reglerne medfører også, at lægemiddel- og medicovirksomheder, der er etableret i Danmark, og danske repræsentanter for udenlandske lægemiddelvirksomheder, der er indehaver af en markedsførings- eller virksomhedstilladelse, forpligtes til én gang årligt at 1) oplyse Lægemiddelstyrelsen om hvilke sundhedspersoner, der er tilknyttet virksomheden, og 2) i forbindelse med økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter og kongresser at meddele Lægemiddelstyrelsen hvilke sundhedspersoner samt fagpersoner, der har modtaget støtten. 

De ændrede regler medfører ligeledes ændringer i forhold til, hvilke aktiviteter der kræver henholdsvis tilladelse og anmeldelse. 

Der kan læses uddybende om de ændrede regler i Plesners tidligere insight. Plesner holder sig løbende opdateret om reglerne samt deres anvendelse. 

Læs den nye bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

Læs den nye bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr.

Læs den nye bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder mv..

Læs selve ændringsloven.

Seneste nyt om Life Science

Life Science