Historisk havvindsaftale vedtaget

Regeringen og flere af Folketingets partier har den 30. maj 2023 indgået aftale om udbudsrammerne for den største udbygning af havvind i Danmarkshistorien. Aftalen omfatter op til 9 GW havvind, som potentielt kan udvides til 14 GW eller mere.

Aftalen omfatter udbudsrammer for 6 GW havvind placeret i områderne Hesselø, Nordsøen I (tre områder), Kattegat II og Kriegers Flak II og herudover udbudsrammer for Energiø Bornholm på 3 GW. De 9 GW placeres således:

  • Minimum 3 GW ved Energiø Bornholm
  • Minimum 3 GW i Nordsøen I
  • Minimum 1 GW ved Kattegat II
  • Minimum 1 GW ved Kriegers Flak II
  • 0,8-1,2 GW ved Hesselø.

Det forventes, at havvindparkerne vil kunne levere grøn strøm til over 14 millioner danske og europæiske husstande. Ud over minimumskapaciteten har koncessionshaverne i visse områder mulighed for at etablere ekstra kapacitet gennem overplantning. Dette giver mulighed for at øge den samlede kapacitet markant, understøtte systemintegrationen i elnettet og fremme Power-to-X i Danmark.

Minimumskapaciteten skal for hvert område være fuldt etableret inden udgangen af 2030. Hvis koncessionshaveren ønsker at overplante, skal den ekstra kapacitet være fuldt etableret senest to år efter minimumskapacitetsfristen.

Statsligt ejerskab

En bemærkelsesværdig del af aftalen er, at staten for første gang vil være medejere af havvindprojekterne med en statslig ejerandel på 20% af udbuddene af de 6 GW placeret i områderne Hesselø, Nordsøen I (tre områder), Kattegat II og Kriegers Flak II . 

Herudover udbydes havvindmølleparkerne uden støtte og med en årlig koncessionsbetaling som betalingsmodel. Det indebærer, at tilbudsgiverne deltager i udbuddene ved at tilbyde en fast årlig koncessionsbetaling til staten over 30 år for retten til at benytte havarealet.

Øgede krav til bæredygtighed og social ansvarlighed

Aftalen introducerer øgede krav til bæredygtighed og social ansvarlighed i forbindelse med udbuddet af havvindmølleparkerne, bl.a. ved etablering af en havnaturfond. Prisen vil være eneste konkurrenceparameter, men der er en række adgangskrav, der hæver standarden på dette punkt i forhold til tidligere udbud. 

Energistyrelsen har allerede meldt ud, at de vil invitere til markedsdialog om nye udbudsrammer med potentielle bydere. Plesner følger udviklingen. 

Læs pressemeddelelsen

Læs aftalen

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur