Nyt regeringsudspil vil sikre en firedobling af strøm fra sol og vind på land

Regeringen præsenterede den 9. oktober 2023 et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land og give højere kompensation til de borgere og lokalsamfund, der lever tæt på vindmølle- og solcelleanlæg. Målet er grøn strøm svarende til forbruget i mere end 11 millioner husstande. 

Regeringen har præsenteret 12 indsatser til mere grøn energi, som skal sikre vejen til målet om at firedoble den samlede elproduktion fra sol og landvind frem mod 2030. 

Kommuner og virksomheder har på nuværende tidspunkt meldt en række områder ind, hvor der kan ligge større energiparker, og 32 områder er screenet til at være potentielle energiparker. Dialogen om disse arealer skal i gang, så kommuner selv eller med hjælp fra staten kan begynde at etablere parkerne på de egnede arealer. Allerede nu kan kommuner og virksomheder foreslå yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker, og som kan indgå i de kommende ansøgningsrunder i henholdsvis 2024 og 2025. 

Regeringen ønsker mindre bureaukrati, dialog med kommunerne, lokal forankring og større kompensation til naboer og lokalsamfund. I dag oplever opstillere af vedvarende energi, at de skal indhente over 20 forskellige tilladelser hos en række myndigheder. Derfor laver regeringen nu én indgang på natur- og miljøområdet for kommuner og virksomheder, så det bliver nemmere at indhente de nødvendige tilladelser. Hensigten er, at ingen projekter om vedvarende energi skal opleve at blive kastet rundt mellem myndigheder og spilde kostbar tid. 

Dertil skal kompensationsordningerne forbedres markant, så naboer og lokalsamfund får flere penge og fordele ved at bo tæt på solceller og vindmøller. Dette sker ved, at i takt med, at der sker en firedobling af elproduktionen, bidrager opstillerne med op til yderligere ca. 2,5 mia. kr. til i alt 4,5 mia. kr. frem mod 2030 til en grøn pulje. Denne pulje skal bruges til aktiviteter i lokalsamfund og til VE-bonus til naboer til de vedvarende energianlæg. Det kan give naboer en gennemsnitlig stigning fra ca. 9.000 kr. til 14.000 kr. om året i skattefri bonus. 

Plesner følger udviklingen og implementeringen af indsatserne tæt.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Læs mere om indsatserne

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur