Ny praksis om navngivning af lægemidler

Lægemiddelstyrelsen har opdateret sin praksis om navngivning af lægemidler.

Lægemiddelstyrelsen opdaterede den 30. oktober 2023 sin praksis for navngivning af lægemidler, naturlægemidler og cannabisslutprodukter.

Det følger af lægemiddellovens § 58, stk. 3, at navnet på et lægemiddel ikke må være vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt og må ikke være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler. 

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at et egennavn, hvorved forstås et person- eller stednavn, er egnet til at vildlede i lægemiddellovens forstand, hvis det indgår i navnet på et lægemiddel. Af den grund fremgår det nu af Lægemiddelstyrelsens beskrivelse af den nationale praksis for navngivning af lægemidler, at navnet på et lægemiddel ikke må bestå af et egennavn. Praksissen omfatter også naturlægemidler og cannabisslutprodukter. 

Ifølge Lægemiddelstyrelsen sker praksisopdateringen som følge af et ønske om en harmonisering af navnepraksissen inden for EU og EMA, samt tydeliggøre det danske vurderingsgrundlag for navngivning af lægemidler. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Lægemiddelstyrelsens nationale praksis om navngivning af lægemidler, så kontakt Plesners Life Science team

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens nationale praksis om navngivning af lægemidler

Seneste nyt om Life Science

Life Science