Coronavirus - social sikring og hjemmearbejde

Coronavirus-krisen har medført, at mange har flyttet arbejdsstedet hjem til bopælsadressen. Det giver anledning til nærmere overvejelser om lovvalget i forhold til social sikring for ansatte bosat i Sverige eller Tyskland, der arbejder for en dansk arbejdsgiver i Danmark.

Som følge af coronavirus-krisen har mange flyttet arbejdsstedet til bopælsadressen. Det giver anledning til nærmere overvejelser om lovvalget i forhold til social sikring for så vidt angår ansatte, der er bosat i Sverige eller Tyskland, men arbejder for en dansk arbejdsgiver i Danmark, herunder om en ansat risikerer at blive omfattet af tysk eller svensk social sikring, fordi den ansatte arbejder fuld tid fra sin bopæl i Tyskland henholdsvis Sverige?

Det er Beskæftigelsesministeriets og Udbetaling Danmark, International Social Sikrings vurdering, at den helt ekstraordinære situation indebærer, at lovvalget ikke ændres, fordi den ansatte i en periode arbejder langt mere hjemmefra end normalt, og at der derfor ikke skal søges om særlige aftaler efter forordningens artikel 16 for at undgå et lovvalgsskifte. De ansatte bevarer således deres danske sociale sikring uagtet, hvor meget de arbejder hjemmefra i perioden, hvor regeringen har sendt de offentligt ansatte hjem og rådet private virksomheder til at sende de ansatte hjem, som kan arbejde hjemmefra. 
  
Udgangspunktet er derfor, at lovvalget i Danmark bevares under hele den ekstraordinære periode, hvor ansatte arbejder hjemme fra bopælen på regeringens anbefalinger. 
 
Udbetaling Danmark, International Social Sikring har sendt den ovenstående vurdering til orientering til bl.a. de svenske og tyske myndigheder. De tyske myndigheder har tilkendegivet, at de er enige, mens der fortsat afventes svar fra de svenske myndigheder, der har sendt en officiel forespørgsel til EU om problemstillingen.  
 
Ovennævnte betyder, at hvis en ansat i den ekstraordinære periode har en A1 attest under forordningens artikel 13 eller en Øresundsaftale, der udløber og skal søge en forlængelse, da skal ansøgningen ske med den procentfordeling, der under normale omstændigheder er aftalt. Procentfordelingen skal således ikke ændres, fordi den ansatte nu har arbejdet hjemmefra på fuld tid i en periode. Ved ansøgningen skal altså ses bort fra denne ekstraordinære situation, hvor den ansatte arbejder langt mere i bopælslandet.
 
Plesner følger naturligvis situationen, herunder hvis de svenske myndigheder, mod forventningen, måtte være af en anden opfattelse end de danske.

Ansættelsesret