Anna Kristine Johansen

advokat, manager

Anna Kristine Johansen er manager i vores Dispute Resolution team med speciale i forsikrings- og erstatningsret.

Anna rådgiver nationale og internationale virksomheder i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter særligt forsikrings- og erstatningsretlige tvister, herunder vedrørende genforsikring, professionsansvar, prospektansvar samt generelle forsikringsretlige emner. Anna behandler også forsikringssager om erhvervsevnetab ved domstolene samt Ankenævnet for Forsikring. 

Herudover rådgiver Anna klienter i tvister af mere generel erstatnings- og kontraktretlige karakter.

Anna har indgående erfaring med håndtering af større sagskomplekser, hvilket sikrer effektiv projektstyring.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution