Ulrik Krogh Holst

advokat (L), partner

Ulrik Krogh Holst er partner i vores team for Skatter og Afgifter.

Ulrik har mangeårig erfaring med M&A strukturering, SPA håndtering, W&I skatteforsikring og skattemæssig due diligence for kapitalfonde og større danske virksomheder med både danske og internationale transaktioner. Ulrik er desuden specialiseret inden for rådgivning omkring strukturering og etablering af incitaments- og reinvesteringsprogrammer for ledelse og medarbejdere, hvor han både rådgiver arbejdsgivere og ledelsesteams om de skattemæssige og kommercielle aspekter.

Ulrik har en bredere tilgang til skattemæssig rådgivning og M&A end den rent juridiske og også indsigt i selve opgørelsen af skatten, dens håndtering i M&A processer og forståelse for den regnskabsmæssige side af skatten.

Herudover har Ulrik også stor erfaring med rådgivning inden for start-up og vækstsegmentet, herunder rådgivning knyttet til funding, skattemæssige omstruktureringer og incitamentsprogrammer.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter