Plesner er en af de absolutte markedsledere i Danmark inden for køb og salg af virksomheder (M&A). Vi rådgiver danske og internationale klienter om alle typer af større virksomhedsoverdragelser og investeringer. Vi har omfattende erfaring med M&A-relateret rådgivning til alle aktører i markedet, herunder industrielle, institutionelle og private equity investorer samt statsejede virksomheder og kommuner. Vi har medvirket på et stort antal cross-border transaktioner samt en lang række af de største og mest komplekse transaktionssager i Danmark.

Erfaring og stærke kompetencer er nøglen til den mest værdiskabende rådgivning til vores klienter.

Plesner er et af de førende danske advokatfirmaer på antal gennemførte virksomhedstransaktioner i perioden 2000 - 2020 (kilde: mergermarket). Vi bliver år efter år bedømt helt i top af de største internationale rating-bureauer såsom Legal 500, Chambers og IFLR.

Kombineret med vores konstante fokus på at opretholde og udvikle vores meget høje specialiseringsgrad, branchekendskab og detaljeret sektorviden føler vi os mere end godt klædt på til rollen som den foretrukne M&A rådgiver i Danmark.

Vores position i markedet som en særligt efterspurgt M&A rådgiver er et resultat af et fast fokus på at være markedsledende inden for både M&A og anden juridisk rådgivning. Vi stræber efter at levere juridisk, taktisk og kommerciel rådgivning, der lever op til internationale standarder i alle dele af M&A-processerne.

Alle vores medarbejdere er samlet på ét kontor i København. Alle vores kompetencer er således bogstaveligt talt under samme tag. Det giver os den fordel, at vi på trods af vores størrelse altid har adgang til tæt sparring med alle vores specialister. Det mener vi er vigtigt i alle transaktioner, hvor ikke bare M&A-rådgivning, men typisk også tæt involvering af øvrige specialister spiller en betydelig rolle for vores klienters succes, eksempelvis i relation til due diligence, skatterådgivning, medarbejderincitamentsprogrammer, etc.

Vi sammensætter et team tilpasset vores klienters specifikke behov på den enkelte transaktion. Når en transaktion kræver det, kan vi hurtigt og let tilpasse vores team og inddrage nye specialister i nødvendigt omfang.

Vi har stærke relationer til udlandet i kraft af et stort internationalt eksternt netværk. Også internt har vi særlig international erfaring. Størstedelen af vores M&A partnere og senioradvokater har taget supplerende uddannelse og/eller arbejdet i udlandet på velrenommerede uddannelsesinstitutioner og advokatfirmaer. Denne erfaring med internationale transaktioner, herunder hos udenlandske klienter og rådgivere, bidrager til den optimale dynamik i en given transaktion.

Vores rådgivning - skræddersyet kvalitet

Som advokatfirma er vores kernekompetencer typisk centreret omkring juridisk rådgivning, men som M&A-rådgivere er vores kompetencer meget mere end det:

 • Vi gør en dyd ud af at forstå vores klienters forretning og behov for at kunne levere rådgivning, der både juridisk og kommercielt er optimal og værdiskabende
 • Vi ser langt ud over de juridiske aspekter og tager aktiv del i forhandlingerne og de taktiske overvejelser i transaktions forskellige faser
 • Vi samarbejder tæt med klientens øvrige rådgivere, herunder kommercielle og finansielle rådgivere samt revisorer, alt sammen for at sikre optimal vidensdeling og informations-flow under hele processen. Vi er vant til at holde mange bolde i luften
 • Vi forholder os løbende kritisk til alle elementer af transaktionen, så processen optimeres og eventuelle udfordringer afdækkes, før de bliver til problemer
 • Vi er altid tilgængelige, og vi forstår vigtigheden af hurtig og klar kommunikation mellem klient og rådgiver
 • Vi allokerer nøje vores medarbejdere og øvrige ressourcer på den enkelte transaktion for at opnå de bedste betingelser for at tilbyde relevante og værdifulde løsninger. Vi trækker i den forbindelse på vores erfaring som rådgiver for alle typer af danske og internationale aktører på både køber-, investor- og sælgersiden af M&A-processerne. Opgaven løses af det bedst egnede team, som ikke bare forstår klienten, men også modparten
 • Hvis værdien eller en relativ lav kompleksitet i en given transaktion tilsiger det, står vi ikke tilbage for aktivt at anbefale en mere standardiseret rådgivning og tilgangsvinkel. Dermed opnås den bedste balance mellem behov og omkostninger. Det er dog vores erfaring, at der selv i tilsyneladende ukomplicerede processer kan opstå uforudsete udfordringer. Da er vi altid klar til at skifte gear, hvis processen kræver det.  

Vores rådgivning tager således altid udgangspunkt i klientens interesse tilpasset den konkrete situation. Vi udfordrer løbende sædvanlig vanetænkning i M&A-processen. Vi udfordrer vores klienters forudsætninger, hvor det kan være relevant.

Fokus på langsigtede relationer

Vi har fokus på langsigtede relationer til vores klienter. Vi investerer den nødvendige tid og allokerer de nødvendige ressourcer for at opnå den fornødne forståelse for klientens virksomhed og særlige forhold.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at der er meget aktiv partnerinvolvering, og at det tilknyttede team har en god kemi med klienten og fornøden forståelse for klientens behov og interne forhold.

Vi anser det som vores pligt løbende at undersøge og gøre opmærksom på alle forhold, der kan påvirke klientens vurdering af sagen, også selvom dette betyder, at hele eller dele af vores egen rådgivning bliver unødvendig. Hvis vilkårene for en transaktion eksempelvis har ændret sig på en måde, som gør, at vi ikke anser det for at være i klientens interesse at gennemføre transaktioner, eller hvis processen efter vores opfattelse bør revurderes, stiller vi altid hurtigt forslag til alternative løsninger.

Udvalgte highlights

 • Unifaun - rådgiver for storaktionæren i Unifaun - den globale kapitalfond Marlin Equity Partners - i forbindelse med sammenlægningen af svenske Unifaun og norske Consignor Group, begge er førende leverandører af cloudbaserede (TAS) transportadministrationssystemer til logistikbranchen
 • Leo Pharma - rådgiver for Nordic Capital i forbindelse med deres køb af en minoritetsaktie i LEO Pharma 
 • Copenhagen Infrastructure Partners - rådgiver for Copenhagen Infrastructure Partners i forbindelse med salget af 25% af Copenhagen Infrastructure Partners til Vestas
 • Siteimprove - rådgiver for svenske Nordic Capital i forbindelse med kapitalfondens køb af Siteimprove, den førende danske udbyder af website oplevelser og digital marketing
 • Globeteam - rådgiver for Kirk Kapital i forbindelse med deres salg af Globeteam til Norvestor Equity
 • VP Securities - rådgiver for Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Danmarks Nationalbank i forbindelse med salget af 70% af VP Securities til Euronext
 • Qvartz - rådgiver for det danske konsulenthus Qvartz i forbindelse med salget af Qvartz til Bain & Company
 • Fitness World - rådgiver for FSN Capital Partners i forbindelse med deres salg af Fitness World til PureGym 
 • LR Realkredit - rådgiver for LR Realkredit i forbindelse med deres salg til Nykredit Realkredit
 • Faerch Group - rådgiver for Advent International i forbindelse med den globale kapitalfonds salg af den dansk-baserede fødevareemballagekoncern Faerch Group til A.P. Møller Holding
 • A.P. Møller-Mærsks handygas forretning - Navigator Holdings køb af A.P. Møller-Mærsks handygas forretning
 • Advis - Intrum Justitias køb af Advis
 • Aireon - Navairs og IAAA's deltagelse i investering i Aireon
 • Altapay - stifternes salg af Altapay til Valitor
 • Anson Packaging Ltd. - Færch Plast Groups køb af Anson Packaging Ltd.
 • AP Pension - AP Pensions fusion med den tværgående pensionskasse Finanssektorens Pensionskasse, FSP
 • ApodanNordic Pharmapackaging A/S - Fagron Group BV's køb af ApodanNordic Pharmapackaging A/S
 • ASM Foods AB - Barry Callebauts erhvervelse af ASM Foods AB, Sverige
 • Atlas Rederi - rådgiver for den konkursramte virksomhed Atlas Holding ved salg af Atlas Rederi
 • Axcess A/S - salg af IT-selskabet Axcess til Atea
 • Baresso - rådgivning til selskabet og ejerne af Baresso i forbindelse med salget af den danske kaffekæde til JAB Holding Company
 • Billetlugen - Solstras salg af Billetlugen til Nordisk Film
 • Biofac Esbjerg A/S (nu ZPD) - Zeria Pharmaceutical Ltd.'s køb af Biofac Esbjerg A/S
 • Bluegarden - Marlin Equity Partners køb af Bluegarden
 • Broadcast Service Danmark - TV2's og DR's salg af sendemaster og dertilhørende infrastruktur til Teracom
 • Brøndums - Ratos' salg af Brøndums
 • BTX - EQT's salg af tre BTX-tøjdivisioner til DK Company
 • BTX Group - EQT's salg af tøjkoncernen BTX Group til Sun European Partners
 • Capital Four - rådgivning til engelske Northill Capital i forbindelse med Northills majoritetsinvestering i den ledende danske kapitalforvalter Capital Four
 • Chr. Hansen - Novos køb af 25% af Chr. Hansen
 • Cimber Air - SAS' køb af Cimber Air
 • Cimber Sterling A/S - Mansvell Enterprises Ltd.'s erhvervelse af en majoritetsandel i det børsnoterede danske regionale flyselskab, Cimber Sterling A/S 
 • Clio Online ApS - Bonnier Business Press AB's køb af Clio Online ApS
 • Clipper Group - det daværende Nordic Tankers' køb af Clippers aktiviteter inden for produkttankersegmentet
 • ComX Networks - salg af TV- og bredbåndsudbyderen ComX Networks til TDC
 • Contera Pharma ApS - Novo A/S m.fl.'s salg af Contera Pharma ApS
 • Copenhagen Infrastructure Partners - rådgiver for Copenhagen Infrastructure Partners i forbindelse med salget af 25% af Copenhagen Infrastructure Partners til Vestas
 • Dagbladet Børsen - rådgivning til den svenske mediekoncern Bonnier i forbindelse med salget af Dagbladet Børsen til JP/Politikens Hus
 • Dan-Aktiv/Finaref - Resurs Banks (porteføljeselskab ejet af Nordic Capital) køb af Dan-Aktiv og Finaref fra Credit Agricole
 • Dan-Corn A/S - Sukup Corporations køb af Dan-Corn A/S
 • Danmarks Skibskredit - rådgivning til storaktionærerne i Danmarks Skibskredit A/S - Danske Bank, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Mærsk og Nordea Bank - i forbindelse med salget af Danmarks Skibskredit til Axcel, PFA og PKA
 • Danisco A/S - DuPonts overtagelse af Danisco (via et offentligt købstilbud)
 • Danske Færger - etablering af Danske Færger ved fusion mellem Bornholmstrafikken A/S, Sydfynske A/S (der var et indirekte helejet datterselskab af Clipper Group A/S) og Færgen
 • DiBa Bank - Sydbanks køb af DiBa Bank (via et offentligt købstilbud)
 • DONG Energy A/S - rejsning af DKK 11 mia. ny aktiekapital i DONG Energy fra Goldman Sachs, ATP og PFA i en af de største private placements i Europa nogensinde
 • e-conomic A/S - HG Capitals køb og senere salg af IT-virksomheden e-conomic A/S
 • Easy Film A/S - Eyeworks' køb af Easy Film A/S
 • EET Europarts Group - kapitalfonden Alipes' salg af EET Europarts til FSN Capital Partners
 • EgnsINVEST - Sparinvests køb af EgnsINVEST
 • Ellegaard A/S og API - Capideas køb af kontrollerende aktiepost i Ellegaard A/S og API
 • Epitherapeutics A/S - Gilead Sciences Inc.'s køb af Epitherapeutics A/S
 • Europarts S.A. - EET Nordics køb af Europarts S.A.
 • Exhausto A/S - Axcels overtagelse af ventilationsproducenten Exhausto A/S fra VKR Holding
 • EY - rådgiver for EY i forbindelse med sammenlægning af revisionsfirmaerne EY Danmark og KPMG Danmark
 • Faerch Group - rådgiver for Advent International i forbindelse med den globale kapitalfonds salg af den dansk-baserede fødevareemballagekoncern Faerch Group til A.P. Møller Holding
 • Falck A/S (alarmportefølje) - rådgivning til Verisure i forbindelse med Verisures opkøb af Falcks alarmportefølje samt en række operationelle funktioner i Danmark og Norge
 • Falck A/S - rådgivning til ledelsen i Falck i forbindelse med salg af Falck A/S til Lundbeckfonden
 • FIH Erhvervsbank A/S - ATP, PFA, Folksam and Christian Dyvigs køb af FIH Erhvervsbank
 • FIH Erhvervsbank A/S - fraspaltning og salg af FIH Erhvervsbanks ejendomsportefølje på DKK 17 mia. til Finansiel Stabilitet A/S
 • Fitness World - rådgiver for FSN Capital Partners i forbindelse med deres salg af Fitness World til PureGym 
 • Færch Plast A/S - EQT's køb af Færch Plast A/S
 • Gastech Energi A/S - Ariston Thermas køb af Gastech Energi A/S
 • Globeteam - rådgiver for Kirk Kapital i forbindelse med deres salg af Globeteam til Norvestor Equity 
 • Glud & Marstrand - Envases Universales de Méxicos køb af Glud & Marstrand fra AAC Capital Partners
 • Green Team Group - salg af Green Team Group til Adelis Equity Partners Fund I
 • Hafnia Tankers ApS - fusion af Hafnia Tankers ApS' (ejet af bl.a. Barclays) og BTS Tanker Partners LLC's (ejet af bl.a. Blackstone og Tufton Oceanic) aktiviteter under Hafnia Tankers ApS' navn
 • HusCompagniet - rådgivning til EQT i forbindelse med kapitalfondens køb af den førende danske producent af typehuse, HusCompagniet, fra kapitalfonden FSN Capital
 • IC Companys (IC Group) - salg af den børsnoterede modekoncerns mid-market division til DK Company
 • IMCL Holding Ltd. m.fl. - Unifeeders køb af IMCL Holding Limited m.fl.
 • Jernstøberiet Danica - Mat Holdings køb af Jernstøberiet Danica
 • Joe & the Juice - rådgivning til General Atlantic i forbindelse med den amerikanske kapitalfonds investering i den dansk-baserede juice- og kaffebar
 • Joe & the Juice - stifterne Kaspar Basses og Johan Wedell-Wedellborgs salg af juicebar-kæden "Joe & the Juice" til den svenske kapitalfond Valedo
 • Kelsen Group - repræsenterede United Biscuits i bestræbelserne på at erhverve den danske småkagegigant, Kelsen Group, som led i en struktureret auktionsproces
 • KMD A/S - Advent Internationals køb af KMD A/S
 • Leo Pharma - rådgiver for Nordic Capital i forbindelse med deres køb af en minoritetsaktie i LEO Pharma 
 • Libratone - stifterne og SEED Capitals salg af Libratone til et konsortium af kinesiske investorer
 • Louis Poulsen Lightning A/S - salg af Louis Poulsen Lightning A/S til Polaris
 • LR Realkredit - rådgiver for LR Realkredit i forbindelse med deres salg til Nykredit Realkredit 
 • Maersk LNG A/S - Teekay og Marubenis køb af Maersk LNG fra A.P. Møller Mærsk
 • Medical Insight A/S - Karos Health Inc.'s køb af Medical Insight A/S
 • MetroXpress A/S - Tamedia AG's køb af MetroXpress A/S
 • Mette Munk A/S - Aryzta AG's køb af Mette Munk A/S
 • MissionPharma - Eurapharmas køb af MissionPharma
 • Mohan Fibre Products - rådgiver for det danske emballageselskab Brødrene Hartmann i forbindelse med Brødrene Hartmanns køb af Mohan Fibre Products, en indisk emballageleverandør
 • Momondo A/S - Cheapflights' køb af Momondo A/S med den verdensberømte søgeportal
 • Netcompany - rådgivning til kapitalfonden FSN Capital i forbindelse med købet af aktiemajoriteten i den danske IT-virksomhed Netcompany
 • Noa Noa Group - køb af Noa Noa fra Axcel og efterfølgende omstrukturering af Noa Noa
 • Nordea Liv & Pension - rådgivning til Nordea Life Holding AB og til Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S i forbindelse med salget af 25% af Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S til Foreningen NLP, som repræsenterer kunderne i Nordea Liv & Pension
 • Norican Group (DISA) - kapitalfonden Mid Europa Partners' salg af Norican Group (DISA) til Altor
 • Nycomed A/S - Nordic Capital Groups salg af Nycomed til Takeda
 • Nørresundby Bank - Nordjyske Banks overtagelse af Nørresundby Bank (via et offentligt købstilbud og efterfølgende fusion)
 • OW Bunker - salg af aktiviteter i konkursboet efter OW Bunker
 • Paramedical A/S - Cederroth International AB's køb af Paramedical A/S
 • Post Nord - fusion af Post Danmark A/S og Posten AB
 • Privathospitalet Hamlet - Aleris AB's køb af Privathospitalet Hamlet
 • Procom A/S - Amphenol Coorporations køb af Procom A/S
 • Qvartz  - rådgiver for det danske konsulenthus Qvartz i forbindelse med salget af Qvartz til Bain & Company
 • Rehfeld Partners A/S - IMS Health Holdings, Inc's køb af Rehfeld Partners A/S og Effektor A/S
 • Rose Poultry A/S - HKScan OY's køb af Rose Poultry A/S
 • Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda - Brdr. Hartmanns køb af Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda fra Lactosan-Sanovo Holding A/S
 • Santaris Pharma A/S - Sunstone Capital, Novo A/S, m.fl.'s salg af Santaris Pharma A/S til Roche
 • Saxo Bank A/S - General Atlantics salg af aktiepost i Saxo Bank A/S til kapitalfonden TPG
 • Saxo Payments - rådgivning af stiftere, ledelse og aktionærer om kapital- og ejerforhold
 • Scandlines - salg af færgeselskabet Scandlines
 • Scan-Speak A/S - salg af Scan-Speak A/S til Eastern Asia Technology (HK) Limited
 • Selco A/S - Littlefuses køb af Selco A/S
 • SFK Food A/S - Solina Sfincs køb af ingrediensproducenten SFK Food A/S som nordisk platformsinvestering
 • Shell's danske downstreamaktiviteter - Statoil Fuel & Retails (nu Circle K) køb af Shells danske downstreamaktiviteter og Cirke K's efterfølgende salg af visse tidligere downstreamaktiviteter til DCC Holding i henhold til konkurrenceretlige tilsagn
 • Siminn DK A/S - Skipti hf's salg af Siminn DK A/S til Telia A/S
 • Sirap Gema - rådgiver for danske Faerch i forbindelse med Faerchs køb af det italiensk-baserede fødevareemballageselskab Sirap-Gema vedrørende deres aktiviteter i Italien, Polen og Spanien
 • Siteimprove - rådgiver for svenske Nordic Capital i forbindelse med kapitalfondens køb af Siteimprove, den førende danske udbyder af website oplevelser og digital marketing
 • Skagen Designs - salg af Skagen Designs til den amerikanske virksomhed Fossil
 • Skalflex A/S - Parex Groups køb af Skalflex A/S
 • SMA Solar Technology AG - Danfoss A/S' køb af 20% af SMA Solar Technology 
 • Sparekassen Lolland A/S - Jyske Banks køb af Sparekassen Lolland A/S
 • Sportmaster - Nordic Capitals køb af Sportmaster
 • Syd Arne (oliefelt) - Hess Corporations køb af en andel af Syd Arne oliefeltet
 • Symphogen - rådgiver for Symphogen i forbindelse med deres salg til Les Laboratoires Servier 
 • Team Online - salg af IT-virksomheden Team Online til EG A/S
 • Telenor påtænkt fusion af Telenors og Telias danske virksomheder i et nyt fælles selskab
 • TenneT Offshore DolWin3 - salg af 67% af TenneT Offshore Dolwin3
 • TOP-TOY - rådgivning til ejerne af TOP-TOY i forbindelse med salget af 75% af aktiekapitalen til den nordiske kapitalfond EQT
 • Trendsales - Tamedia AG's køb af 88% af Trendsales fra stifterne og Ricardo gruppen
 • Trendsales - rådgiver for TX Group i forbindelse med salget af majoritetsaktieposten i Trendsales
 • Trustpilot - venture investeringer i Trustpilot
 • Trustpilot - rådgivning i forbindelse med Vitruvian Partners' investering i Trustpilot
 • Unifaun - rådgiver for storaktionæren i Unifaun - den globale kapitalfond Marlin Equity Partners - i forbindelse med sammenlægningen af svenske Unifaun og norske Consignor Group, begge er førende leverandører af cloudbaserede (TAS) transportadministrationssystemer til logistikbranchen
 • Unifaun - rådgiver for Marlin Equity Partners i forbindelse med den globale kapitalfonds køb af sveske Unifaun, som er førende leverandør af cloudbaserede (TAS) transportadministrationssystemer til logistikbranchen
 • Unifeeder A/S - køb og senere salg af Unifeeder A/S til Montagu Private Equity
 • Unifeeder A/S - Nordic Capitals salg af minoritetspost i Unifeeder A/S til Danica
 • Unifeeder A/S - Unifeeder A/S' køb af aktiviteter fra Tschudi Holding A/S i en række lande
 • VP Securities - rådgiver for Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Danmarks Nationalbank i forbindelse med salget af 70% af VP Securities til Euronext
 • Welltec - PFA's investering i Welltec
 • Xstream - Capideas køb af streaming virksomheden Xstream fra stifteren
 • Zebra A/S - salg af Tiger-kæden til EQT

Ratings

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm.

  "Plesner’s capital markets, corporate and M&A team is outstanding"

  "Extremely responsive and thoughtful"

  "Excellent industry knowledge and depth of experience. Great staffing and proactive legal advice. Pragmatic and business-oriented team" (2024)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A.

  Plesner is an excellent law firm with an outstanding corporate practice. The law firm frequently acts on private equity transactions, often with cross-border elements. It handles a high volume of complex mergers, acquisitions and divestments for major domestic corporations and international investors. The team is additionally well versed in public M&A and ECM mandates, acting on directed issues and private placements.

  "Aside from being extremely legally skilled, they are also very commercial and excellent at understanding our business needs"

  "The lawyers provide high-quality work and are very dedicated" 

  "The team is always available and highly skilled"

  "Plesner has a strong team that focuses on solutions. The team members are all insightful, on the ball and respond fast" (2024)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards M&A.

  "Reliable and pragmatic; strong market knowledge; extremely pleasant lawyers"

  "Excellent strategic insight and negotiation skills. High-quality work"

  "One of the clear market leaders in Denmark, very responsive and commercial, tough (but fair) and effective negotiators"

  "Very strong team with a broad bench; deliver quality advice in a timely manner; solutions rather than problem-orientated"

  "Very professional on M&A advisory"

  "Extremely responsive and technically proficient" (2023)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm (2023)
 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A.  

  Plesner is an excellent firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on transactional cross-border mandates. It handles a high volume of complex deals which often involve major domestic corporations and international investors. The team is well versed in handling public M&A and ECM mandates, acting for issuers and bookrunners on private placements as well as public tenders. It also advises on corporate structures, providing a full-service offering in transaction-related practice areas such as employment and competition law.

  "The team is attentive with a best in class understanding of our business and strategy" (2023)
 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards M&A.

  "They are experienced in their fields and have excellent relations with various local stakeholders"

  "Given their long track record with our company they understand our challenges when drafting next generation templates for global expansion"

  "Client-first approach; highly qualitied professionals; strong customer relationship"
  (2022)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm. 

  "Outstanding understanding of M&A process always available strong team coverage “clients first” attitude"

  "Deep knowledge, professional, balanced advice which means that sometimes they also say if they disagree" (2022)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A.

  Excellent firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on transactional cross-border mandates. It handles a high volume of complex deals which often involve major domestic corporations and international investors. The team is well versed in handling public M&A and ECM mandates, acting for issuers and bookrunners on private placements as well as public tenders. It also advises on corporate structures, providing a full-service offering in transaction-related practice areas such as employment, IP and competition law.

  "Seamlessly work across the borders" (2022)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2022)
 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards M&A (2021+2021/2022)

  "Client-first attitude, top professional and highly skilled

  "Excellent and precise work. Great project management. Good commercial input

  "Responsive and sensible advice

  "Broad range of services. Constructive and thorough through solution models" (2021/2022)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm. 
   
  Praised as "exceptionally strong" and "highly commercial", Plesner has a particular focus on M&A transactions, private equity deals, joint ventures and structured sales. 
   
  "Exceptionally strong M&A team, highly capable and highly commercial in the approach to their work. A proactive and detailed-oriented team, but with the ability to be commercial at the same time"
   
  "Highly diverse group of individuals with different skill sets and personalities, making the broader team very strong" (2021)
 • Excellent firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on transactional cross-border mandates. Handles a high volume of complex deals which often involve major domestic corporations and international investors. Well versed in handling public M&A and ECM mandates, acting for issuers and bookrunners on private placements as well as public tenders. Also advises on corporate structures. Provides a full-service offering in transaction-related practice areas such as employment, IP and competition law.

  "Very thorough, commercially astute and provides helpful advice in negotiations"

  "The firm covers all aspects and has experts in all necessary fields"

  "Has a straight-to-the-point approach" (2021)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2021)
 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm (2020)
 • Excellent firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on cross-border transactional mandates. Recognised for its high volume of complex deals which often involve major Nordic private equity houses and international investors. Noted for its public M&A and ECM expertise, acting for issuers and bookrunners on IPOs. Also advises on corporate structures. Provides a full-service offering in transaction-related practice areas such as employment, IP and competition law.

  "Strong performance" and "timely and clear advice, which is highly commercial"

  "Very strong at assisting on tactics - in a deal situation they are trusted advisers" (2020)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2020)
 • Plesner is one of Denmark’s best firms across the board and has top tier rankings. 

  "Extremely supportive across-the-clock in all matters. Our deal couldn't have been done without the close and extraordinary support from the firm" – M&A (2020)

  "Highly skilled company with excellent law skills, as well as the commercial skills needed to provide valuable insights and client advice" – M&A (2020)

  "It is a leading firm within capital markets advisory work. They demonstrate in-depth knowledge of how markets and processes work. Furthermore, the firm is always looking three steps ahead which is very helpful in identifying transactional critical issues" – M&A (2020)

  "Superb balance of attention to detail, high pressure turnaround of work and pragmatism. A real pleasure to work with" – M&A (2020)  

  "Very satisfied with the to-the-point advice and assessments from the firm. Furthermore, they are accessible and proactive thinking in their work" – M&A (2020)

  "Very strong and among the top firms in Denmark. Very commercial and has a solid understanding of client needs" – M&A (2020)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm.
   
  Plesner has a "professional, dedicated and trustworthy" approach, with "a personal and client-friendly mindset" (2019)
 • Formidable firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on cross-border transactional mandates. Recognised for its high volume of complex deals which often involve major Nordic private equity houses and international investors across numerous industries. Noted for its public M&A and ECM expertise, with knowledge of IPOs, public takeovers and cross-border listings. Also advises on corporate structures. Provides a full-service offering in transaction-related practice areas such as employment, IP and competition law.

  "Outstanding knowledge in M&A, corporate law, financing and ECM deals"

  "Deep cross-border capabilities"

  "First-class client relationship: always available and putting the client first"

  "Strong and experienced team that provides the relevant areas of expertise when needed, and they are very flexible in terms of timing and availability" (2019) 

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2019)
 • Plesner is one of Denmark’s largest and leading firms and has top tier rankings across a range of areas. 

  “It's one of the top firms in Denmark providing high quality work at a reasonable price. It has a couple of superstar lawyers supported by a strong bench of high quality partners and senior associates”

  “It's very commercially oriented in its advice, and available at all times"
   (2019)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm.

  "Excellent" Plesner fields a 21-partner practice that has a steady track record in corporate matters and is equally at ease with the buy and sell side of transactions (2018)
 • "Very commercial and international in the way they think"

  "Excellent, efficient and cost effective"

  "The cooperation was top notch; they are commercial, really technically skilled and good at getting to the heart of a transaction" (2018)

 • Recognised across the board as one of the strongest firms in Copenhagen, Plesner continues to collect plaudits for its work in all areas of practice.

  “Excellent experience in working with Plesner”

  "Excellent knowledge, including knowledge about market standards and market practice. They have a very good standing in the market, making the processes smoother, both against the other law firms involved and the counterparty. They cover all the relevant areas in connection to a transaction, including competition law and regulatory issues. They are very service-minded and always deliver in due time and have a very good business understanding”
   (2018)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2018)

 • Full-service firm with an outstanding corporate practice, particularly focusing on cross-border transactional mandates. Recognised for its high volume of complex deals which often involve major Nordic private equity houses and international investors and sectors such as biotech and pharmaceuticals, technology, construction and energy. 

  "We are extremely pleased with the firm's support of our business goals. Each lawyer who has assisted us has been knowledgeable and commercial in outlook"

  "They are very commercial and they are good on both the seller and buyer sides of things. They are intense, responsive, and there is a strong sense of continuity to the team" (2017)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2017)

 • Within Commercial, Corporate and M&A, Plesner is a first tier firm

  Plesner's "efficient" practice is jointly headed by M&A expert Tue Ravnholt Frandsen; the "competent" Jacob Christensen, who advises on corporate law; and Jacob Ørskov Rasmussen, who specialises in commercial contracts (2017)
 • One of the established top-tier firms in the Danish market. Clients point to the overall quality of the firm as an outstanding aspect of its work.

  "They deliver very solid work - they are both diligent and commercial"

  "I would be very happy to use them again, they were excellent" (2017)

 • "On the M&A front Plesner is very solid on the theoretical aspects and it has very strong practical experience. Not only does the team know what the law is, it knows how the law works in practice"

  "The quality of service is high and we receive plenty of partner attention" (2016)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2016)

 • Within Mergers and acquisitions, Plesner is a first tier firm.

  Plesner provides "a high level of service" and is "a top pick in Denmark" (2016)

 • Across the board Plesner is recognised by clients and peers alike as one of the leading teams in the Danish market doing some of the most significant work.

  "Plesner are extremely responsive. The high quality of their output is equivalent to a magic circle law firm" (2016)
 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Corporate/M&A (2015)

 • Plesner was in April 2015 awarded a price for its role as lead counsel to DONG Energy A/S in its issuance of shares to Goldman Sachs, ATP, PFA and existing minority shareholders in one of the largest private placements in Europe ever (2015)

 • Plesner is the Danish law firm involved in most mergers and acquisitions in the period 2000-2013, and it has managed to increase its transaction flow despite the recent downturn in this area.

  "Plesner is one of the top in Denmark. It offers a full range of expertise, which is what you need for complex M&A projects"

  Handles complex M&A assignments for leading Nordic and international clients. Acts for high-profile private equity houses, investment funds, financial institutions and industry players. Involved in some of the most significant transactions on the Danish market and is also noted for expertise in venture capital (2014)

 • According to peers, in corporate work the firm stands with the very best in the country. Clients praise both the pragmatic advice and high levels of professionalism the team is able to offer and are impressed by the quality of the lawyers involved.

  "They have a good understanding of our business, are very responsive and produce high quality work"
  (2014)
Se flere Se færre

Vores specialister

Seneste nyt om M&A

Læs alle insights om Capital Markets og MA