Netværksmøde: Ophavsrettigheder på erhvervsskoler og erhvervsakademier

Plesner inviterer til netværksmøde om ophavsrettigheder på erhvervsskoler og erhvervsakademier

På netværksmødet gennemgås reglerne for underviseres/skolens ophavsrettigheder til klassiske og nyere former for undervisningsmateriale, og reglerne for ændring af vilkår om ophavsrettigheder i eksisterende og fremtidige kontrakter gennemgås med fokus på væsentlige og uvæsentlige ændringer, kollektive aftaler og varsling

Oplægsholdere er Emil Jurcenoks, Plesner, der er advokat og specialist i bl.a. ophavsrettigheder og Lise Høy Falsner, Plesner, der har mangeårig erfaring med håndtering af medarbejderforhold, navnlig med hensyn til ansatte, der er undergivet Finansministeriets løn- og ansættelsesvilkår.

Program

  • Hvad gælder om ophavsret til materiale, hvis der intet er skrevet i undervisernes kontrakter og i kollektive aftaler?
  • Hvad kan skolen lovligt og gyldigt bestemme om ophavsrettigheder
  • Kan man ændre bestemmelser om ophavsret i eksisterende kontrakter og kollektive aftaler
  • Hvornår bliver en ændring om ophavsret i kontrakterne væsentlig, og hvordan kan varsling af ændringen ske

Oplægsholdere

Målgruppe

Ressourcedirektører, HR-chefer, HR-medarbejdere og administrationschefer på
erhvervsskoler, SOSU-skoler og erhvervsakademier.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men nødvendig, da der er et begrænset antal pladser.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig netværksmødet

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret