Hvem har ansvaret ved behandling af personoplysninger?

Hvordan reguleres det økonomiske ansvar mellem dataansvarlige og databehandlere, hvis reglerne i den nye persondataforordning bliver overtrådt? Det er emnet for en artikel i den nye udgave af Revision & Regnskabsvæsen, skrevet af advokaterne Niels Chr. Ellegaard og Michael Hur Bertelsen fra Plesner.

Den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018, aktualiserer spørgsmålet om, hvordan ansvaret reguleres ved behandling af personoplysninger. Formålet med artiklen i Revision & Regnskabsvæsen er at belyse de forskellige former for tab og økonomisk ansvar, der kan opstå i forbindelse med et brud på persondatareglerne, og mulighederne for kontraktuelt at regulere ansvarsfordelingen mellem den dataansvarlige og databehandleren.

Artiklen gennemgår de forskellige former for tab og økonomisk ansvar, der kan opstå ved overtrædelse af persondatareglerne og ansvarsforholdene mellem dataansvarlige og databehandlere.

I artiklen ses nærmere på de typiske kontraktbestemmelser, der i dag regulerer og fordeler ansvaret mellem den dataansvarlige og databehandleren. På det grundlag analyserer de to forfattere, der begge er specialiseret i IT-ret, hvordan mulighederne er for ved aftale at regulere og fordele et erstatningsansvar mellem parterne.

Læs hele artiklen "Regulering af ansvaret ved behandling af personoplysninger"

(Artiklen fra Revision & Regnskabsvæsen gengives efter aftale med udgiveren Karnov Group)

Seneste nyt om Persondata

Persondata