Novo Nordisk Fonden etablerer BioInnovation Institute

Novo Nordisk Fonden tager initiativ til at etablere et nyt center, der skal hjælpe med at udvikle og modne de bedste forskningsprojekter. Plesner har bistået Novo Nordisk Fonden med initiativet.

Dansk life science forskning har et højt internationalt niveau, men mange forskningsideer og resultater når ikke videre, fordi der mangler udviklingsfaciliteter, erfarne personer og adgang til risikovillig kapital. Det ønsker Novo Nordisk Fonden at ændre med etableringen af et nyt stort center, BioInnovation Institute, hvor de bedste forskere og iværksættere kan få hjælp til at udvikle og modne forskningsprojekter indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår.

Initiativet igangsættes ved årsskiftet. Her etableres BioInnovation Institute på Copenhagen Bio Science Park (Cobis), der er placeret tæt på Panum Instituttet og Københavns Universitet og med DTU få km væk.

Der er tale om en langsigtet satsning på 10 år, hvor Novo Nordisk Fonden til selve etableringsfasen, som vil strække sig over de kommende tre år, uddeler en bevilling på 392 mio. kroner.

Læs mere om BioInnovation Institute

Seneste nyt om Life Science

Life Science