Konsortium gennemfører køb af TDC

DK Telekommunikation ApS, et selskab kontrolleret af et konsortium bestående af PFA, PKA, ATP og Macquarie Infrastructure and Real Assets, har offentliggjort, at det fremsatte købstilbud til aktionærerne i TDC A/S er blevet accepteret, og transaktionen nu gennemføres endeligt. Plesner har rådgivet det samlede konsortium i forbindelse med overtagelsestilbuddet, herunder vedrørende finansieringen.

Konsortiet havde tilbudt at købe samtlige aktier i TDC for en pris på DKK 50,25 per aktie. Dermed udgjorde overtagelsestilbuddet en samlet aktiekøbspris på ca. DKK 40,336 mia. for de udestående TDC-aktier (ekskl. egne aktier). TDC's bestyrelse havde enstemmigt besluttet at anbefale TDC's aktionærer at acceptere overtagelsestilbuddet, når tilbudsdokument offentliggøres.

Overtagelsestilbuddet var betinget af, at konsortiet erhverver TDC-aktier (ekskl. egne aktier) for over to-tredjedele af aktiekapitalen og stemmerettighederne i TDC. Tilbuddet var ligeledes betinget af, at TDC's fusion med MTG ikke blev gennemført samt de sædvanlige myndighedsgodkendelser.

88 % af aktionærerne har accepteret konsortiets overtagelsestilbud, hvilket repræsenterer mere end to tredjedel af aktiekapital og stemmerettigheder i TDC. Konsortiet har meddelt, at alle betingelser er opfyldt, og tilbuddet afsluttes og vil blive gennemført.

Konsortiet udgøres af PFA Pension Forsikringsaktieselskab ("PFA"), PKA A/S ("PKA"), på vegne af Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, and Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Arbejdsmarkedets Tillægspension ("ATP") og Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited ("MIRA"), som handler på vegne af fonde eller enheder, som det forvalter eller rådgiver.
Det indirekte ejerskab af DK Telekommunikation ApS fordeles som følger: PFA (ca. 16,7 %), PKA (ca. 16,7 %), ATP (ca. 16,7 %) og MIRA (50 %).

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets