Højesteret kender gebyr på erhvervsaffald ulovligt opkrævet

Administrationsgebyret for erhvervsaffald er med dagens dom uretmæssigt opkrævet af landets kommuner fra 2010 til 2018 hos virksomheder, der ikke producerer affald. Gebyret er årligt opkrævet hos cirka 300.000 virksomheder.

Højesteret har i dag kendt administrationsgebyret for erhvervsaffald ulovligt opkrævet hos en virksomhed, der ikke benyttede den kommunale erhvervsaffaldsordning.

Der er tale om et obligatorisk administrationsgebyr for erhvervsaffald, som danske virksomheder har været tvunget til at betale, uanset om virksomheden har benyttet den kommunale erhvervsaffaldsordning eller ej. Kommunerne har i perioden 2010 til udgangen af 2018 opkrævet i omegnen af 100 millioner kroner om året hos cirka 300.000 virksomheder.

Det var Thomas Gønge, som driver en mindre internetbaseret informationstjeneste, DGL, med den grønlandske lovsamling, og som også er advokat hos Plesner, der tilbage i 2015 anmodede om fritagelse for gebyret og siden anlagde sagen imod Københavns Kommune. Virksomheden, der ud over ham selv består af en computer og telefon, blev årligt opkrævet et gebyr på 937 kroner og 50 øre. Uden at smide så meget som et stykke papir til kommunens erhvervsaffaldsordning. Kommunen nægtede at fritage virksomheden for gebyret, idet kommunen, i lighed med mange andre kommuner, anså det for valgfrit, om den ville fritage virksomheder for gebyret.

Med dommen stadfæster Højesteret med stemmerne 5-4 en dom fra Østre Landsret fra august 2019. Højesteret ændrer dog begrundelsen fra, at det er ulovligt at opkræve gebyret hos virksomheder, der ikke benytter de kommunale erhvervsaffaldsordninger, og til, at det er ulovligt at nægte at fritage virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi med Højesterets dom nu endelig kan sætte punktum i sagen. Det er principielt forkert at blive pålagt et gebyr for en affaldsordning, man ikke benytter, og det er med dagens dom slået fast, at det heller ikke er lovligt. Et gebyr er betaling for en ydelse, og modtager man ingen ydelse, skal man ikke betale gebyret og dermed yde tilskud til de virksomheder, der faktisk modtager ydelser. Derfor mente vi, at administrationsgebyret for erhvervsaffald var opkrævet uden fornøden hjemmel. Det er nu endegyldigt slået fast af Højesteret," siger Thomas Gønge.

"Københavns Kommune har i sagen fået støtte fra Kommunernes Landsforening og Energistyrelsen. Det er meget dygtige og ihærdige modparter, og det offentlige har anvendt betydelige ressourcer på at føre sagen, hvilket er fuldt forståeligt, når sagens principielle betydning tages i betragtning. Samtidig har det så også betydet, at det har været krævende igennem fem år at holde fast i sagen. Det var en vigtig og principiel sag, der berører mange mindre erhvervsdrivende i Danmark, og derfor skulle sagen føres hele vejen," siger Thomas Gønge.

Svend Erik Holm, advokat og partner hos Plesner, har bistået med førelsen af sagen.

"Sagen har været interessant af flere årsager. Striden om et gebyr uden modsvarende ydelse rejser både principielle forvaltningsretlige, skatteretlige og grundlovsmæssige spørgsmål, som det har været vigtigt at få afklaret. Er man erhvervsdrivende og mener, at man på baggrund af dommen er blevet opkrævet affaldsgebyret uretmæssigt, så bør man kontakte den eller de kommuner, som har opkrævet gebyret," siger Svend Erik Holm.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet fra 1. januar 2019 og erstattet med skattefinansiering. Der er afsat 50 mio. kr. årligt på finansloven.

Se tidslinje over sagen

Læs Højesterets dom

Læs Østre Landsrets dom

Læs Københavns Byrets dom

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter