Nets vinder ankesag mod tidligere Nets ansat om tilbagesalg af medarbejderaktier

Østre Landsret har i dag slået fast, at en forligsaftale indgået mellem Nets og en tidligere Nets ansat ikke kunne tilsidesættes som urimelig. Forligsaftalen vedrørte bl.a. et tilbagesalg af medarbejderaktier. Plesner bistod Nets i sagen.

En tidligere ansat hos Nets anlagde den 6. september 2016 sag mod Nets om tilsidesættelse af en forligsaftale indgået i forbindelse med medarbejderens afskedigelse i november 2015. Forligsaftalen blev indgået "til fuld og endelig afgørelse" og indeholdt bl.a. bestemmelser om tilbagesalg af medarbejderaktier.

Efter Nets' børsnotering i september 2016 var Nets' medarbejder af den opfattelse, at Nets under forligsforhandlinger havde forhandlet på skrømt med en klar viden om, at Nets stod til en snarlig børsnotering, og at Nets reelt havde en højere værdi end den værdiansættelse, som medarbejderaktierne blev tilbagekøbt for. Som følge heraf gjorde medarbejderen gældende, at forligsaftalen skulle tilsidesættes som urimelig, og at medarbejderen skulle stilles som om, at hun aldrig var blevet afskediget. 

Østre Landsret fandt dog ikke, at der forelå omstændigheder i sagen, der kunne give den tidligere Nets ansat medhold i, at aftalen var urimelig. Østre Landsret fremhævede, at Nets ikke på afskedigelsestidspunktet eller tidspunktet for forligsaftalen stod foran en snarlig børsnotering eller var i en salgsproces, udover den proces en virksomhed, der er ejet af en kapitalfond, altid vil være i. 

Forligsaftalen kunne derfor ikke tilsidesættes som urimelig eller i øvrigt i strid med redelig handlemåde, og Østre Landsret stadfæstede derfor byrettens dom og frifandt Nets.

Dommen er blevet afsagt af tre dommere i både byretten og landsretten uden dissens. 

Plesners team bestod af Christian Th. Kjølbye, Anne-Sophie Bundesen og Nicoline Huitfeldt Sander

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution