Plesner-advokater bag ny bog om hvidvaskloven

Den 6. januar 2020 udkom en ny kommentar til hvidvaskloven. Hvidvaskloven har undergået omfattende ændringer de seneste år, og forfatternes håb er, at bogen kan benyttes som håndbog i det praktiske arbejde inden for et kompliceret og hastigt udviklende retsområde. "Hvidvaskloven med kommentarer" er skrevet af Peter Schradieck og Peter Bang, begge advokater i Plesner, samt Hans Fogtdal, advokat, of counsel i Plesner og tidligere vicestatsadvokat hos SØIK.

Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I bogen gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklende område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv, og hvor de seneste lovændringer træder i kraft 10. januar 2020.    

Det er håbet, at bogen kan anvendes som håndbog og vil lette det praktiske arbejde med loven og de mange tilknyttede retskilder. Bemærkningerne til loven udgør naturligvis en meget væsentlig del af fremstillingen, men dertil kommer inddragelse af relevant praksis og inddragelse af de øvrige relevante retskilder på området, herunder Finanstilsynets hvidvask-vejledning. Advokaterne har de seneste år beskæftiget sig med en række sager, som har bidraget med et praktisk perspektiv på lovens anvendelse, ligesom forfatterne har sparret med flere praktikere, der arbejder med hvidvaskloven i andet end advokatvirksomhed, med henblik på at adressere de problemstillinger opfyldelse af lovens pligter rejser i det daglige, og dermed gøre bogen endnu mere anvendelig som håndbog. 

Bogen er rettet mod praktiserende jurister, advokater, praktikere i finansielle virksomheder, revisorer, dommere, journalister, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre med interesse for emnet.

Bogen er udgivet på DJØF Forlag.


Link til bestilling af bogen

Seneste insights

Flere insights