Lise Høy Falsner

advokat (H), partner

Lise Høy Falsner leder sammen med Henriette Stakemann vores team for ansættelses- og arbejdsret.

Lise rådgiver offentlige, halvoffentlige og private virksomheder om ansættelses- og arbejdsret og har bl.a. gennem mange års virke hos Kammeradvokaten særlig ekspertise med rådgivning af stat, regioner, kommuner og selvejende institutioner, herunder universiteterne.

Den store erfaring med rets- og voldgiftssager gør Lise til en efterspurgt advokat til at føre ansættelses- og arbejdsretlige sager ved landsretterne, Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift.

Herudover rådgiver Lise om tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, varetager advokatundersøgelser om medarbejderforhold og virker som voldgiftsdommer inden for ansættelses- og arbejdsret.

Lise har omfattende undervisningserfaring og er en populær foredragsholder til kurser og konferencer om ansættelsesret - navnlig om ansatte, der er undergivet offentligt regulerede ansættelsesvilkår.

Highlights

Lise har fra 1997-2017 ført en række principielle højesterets- og landsretssager samt faglige voldgiftssager for offentlige myndigheder om offentligt ansattes retsforhold.

 • Kommune - repræsenteret kommune i en principiel sag for Østre Landsret 2017 vedrørende påstået aldersdiskrimination
 • Erhvervsakademier
  - repræsenteret erhvervsakademi i en sag om forældelse, først for byretten og derefter for Østre Landsret i 2017
  - repræsenteret erhvervsakademi i forbindelse med krav fra Erhvervsstyrelsen i 2016 om større påstået tilbagebetaling af tilskud til ansattes lønninger
 • Erhvervsskoler - repræsenteret flere erhvervsskoler i sager bl.a.  for Ligebehandlingsnævnet i 2015-2019 vedrørende påstået overtrædelse af forskelsbehandlingsloven
 • Virksomhedsoverdragelsesloven og udbud - sag i Østre Landsret i 2016 om ordregivers ansvar i forbindelse med udlicitering
 • Højesteretssag - sag i Højesteret i 2015 om ligebehandling og om arbejdsgiverens adgang til medarbejders emails
 • Tjenestemandsretten - sager i august 2015 og januar 2016 om klassifikationsregler for tjenestemænd
 • Universitet - repræsenteret universiteter i 2018 i retssag om afskedigelse af flexjobber

Ratings

 • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment (2019) 

 • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment. Under the joint leadership of "very skilled" Henriette Stakemann and "sharp and pragmatic" Lise Høy Falsner, Plesner handles the employment aspects of transactions, as well as incentive schemes, collective redundancies and terminations. (2018) 

 • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits. (2017)

 • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits - Labour & Employment. (2016)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Læs alle insights om ansættelses- og arbejdsret