Lise Høy Falsner

advokat (H), associeret partner

Lise Høy Falsner leder sammen med Henriette Stakemann vores team for Ansættelses- og Arbejdsret.

Lise rådgiver offentlige, halvoffentlige og private virksomheder om ansættelses- og arbejdsret og har bl.a. gennem mange års virke hos Kammeradvokaten særlig ekspertise med rådgivning af stat, regioner, kommuner og selvejende institutioner, herunder universiteterne.

Den store erfaring med rets- og voldgiftssager gør Lise til en efterspurgt advokat til at føre ansættelses- og arbejdsretlige sager ved landsretterne, Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift.

Herudover rådgiver Lise om tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, varetager advokatundersøgelser om medarbejderforhold og virker som voldgiftsdommer inden for ansættelses- og arbejdsret.

Lise har omfattende undervisningserfaring og er en populær foredragsholder til kurser og konferencer om ansættelsesret - navnlig om ansatte, der er undergivet offentligt regulerede ansættelsesvilkår.

Highlights

Lise har fra 1997-2017 ført en række principielle højesterets- og landsretssager samt faglige voldgiftssager for offentlige myndigheder om offentligt ansattes retsforhold.

 • Kommune - repræsenteret kommune i en principiel sag for Østre Landsret 2017 vedrørende påstået aldersdiskrimination
 • Erhvervsakademier
  - repræsenteret erhvervsakademi i en sag om forældelse, først for byretten og derefter for Østre Landsret i 2017
  - repræsenteret erhvervsakademi i forbindelse med krav fra Erhvervsstyrelsen i 2016 om større påstået tilbagebetaling af tilskud til ansattes lønninger
 • Erhvervsskoler - repræsenteret flere erhvervsskoler i sager bl.a.  for Ligebehandlingsnævnet i 2015-2017 vedrørende påstået overtrædelse af forskelsbehandlingsloven
 • Virksomhedsoverdragelsesloven og udbud - sag i Østre Landsret i 2016 om ordregivers ansvar i forbindelse med udlicitering
 • Højesteretssag - sag i Højesteret i 2015 om ligebehandling og om arbejdsgiverens adgang til medarbejders emails
 • Tjenestemandsretten - sager i august 2015 og januar 2016 om klassifikationsregler for tjenestemænd
 • Universitet - repræsenteret universitet i 2014 i landsretssag om afskedigelse af flexjobber

Ratings

 • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits. (2017)

 • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits - Labour & Employment. (2016)

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Læs alle insights om ansættelses- og arbejdsret