Tobias Heinel-Yde

advokat, director

Tobias Heinel-Yde er director i vores team for Dispute Resolution.

Tobias beskæftiger sig primært med forberedelse og forhandling af større rets- og voldgiftssager inden for områderne entrepriseret, erstatningsret generelt samt aftaleret. Tobias har særlig stor viden og erfaring med rådgiveransvarssager inden for entrepriseretten samt IPO retssager, hvor han i en årrække har ført og været med til at føre nogle af landets største og mest komplekse sager.

Tobias arbejder med sager for både de ordinære domstole, voldgiftssager for Det danske Voldgiftsinstitut samt Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Tobias har endvidere stor erfaring med at assistere klienter med strategi og planlægning i forbindelse med forberedelse af tvister, herunder i forhold til kravhåndtering, bevisoptagelse mv.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution