Brexit: Selskabsretlige overvejelser

Selvom om det nu er to måneder siden, Storbritannien stemte sig selv ud af EU, er der ikke taget et eneste afgørende skridt på vejen til en reel udmeldelse. Det ser ud til at blive en maraton-proces mere end et sprint. Derfor er der al mulig god grund til at vente og se tiden an.

Alle danske virksomheder, der eksempelvis har overvejet grænseoverskridende fusioner med britiske selskaber, eller som har overvejet at flytte hjemsted til Storbritannien om et par år, eller at udbetale moderselskabslån til et britisk moderselskab, bør ikke straks gennemføre de dispositioner, de har overvejet.  Der er heller ikke grund til straks at igangsætte en flytteproces for de britiske selskaber, der i lyset af Brexit overvejes flyttet ud af Storbritannien.

Vent og se tiden an

Juridisk sker der således ikke ændringer i den nærmeste fremtid. Storbritannien er stadig medlem af EU, og de nugældende regler for selskaber hjemmehørende inden for EU gælder derfor også for britiske selskaber, indtil Storbritannien udtræder af EU. I henhold til Traktaten sker et EU-lands udmeldelse med to års varsel, og ingen ved, hvornår den formelle meddelelse om udmeldelse indgives, men det sker forventeligt tidligst her i løbet af efteråret, og der kan også gå flere år før varslet afgives.

I perioden indtil da skal Storbritannien sammen med EU og EU-medlemslandene forhandle en lang række aftaler på plads, og et muligt scenarium kunne også være, at Storbritannien indenfor selskabsretten får en aftale svarende til EØS-aftalen med Norge. Dette vil betyde, at der ikke vil være væsentlig forskel på retstilstanden før og efter Brexit, og at det således eksempelvis også vil være muligt at gennemføre grænseoverskridende fusioner og grænseoverskridende flytninger, der involverer britiske selskaber.

Danske virksomheder og investorer har således ikke grund til panik på grund af reglerne i selskabslovgivningen - det er ikke på grund af selskabslovens regler nødvendigt at påbegynde eksempelvis grænseoverskridende transaktioner, såsom grænseoverskridende fusioner m.v., der ellers var på tegnebrættet til om flere år.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret