Erhvervsstrafferet - Volkswagenchef risikerer lang fængselsstraf

En tysk direktør i Volkswagen er nu tilbageholdt i USA og risikerer op til 169 års fængsel. Den nye udvikling i Volkswagen-sagen om snydesoftware er eksempel på myndighedernes øgede fokus på ledelsespersoners inddragelse i et selskabs strafferetlige ansvar - også selvom det er et udenlandsk selskab.

En nuværende direktør i Volkswagen, tidligere direktør for emissions compliance, Oliver Schmidt, er blevet sigtet i USA for 11 strafferetlige overtrædelser, herunder for at konspirere mod den amerikanske stat i sagen om snydesoftware. Han har risiko for op til 169 års fængsel og er tilbageholdt af F.B.I. af frygt for, at han flygter ud af landet. Det fremgår af en artikel i The New York Times fra 9. januar 2017.

Oliver Schmidt mistænkes ifølge avisen for at spille en central rolle i Volkswagens forsøg på at overbevise myndighederne om, at den overskydende udstødning var et resultat af tekniske problemer og ikke af snyd.

Ledelsens strafferetlige ansvar

Hvad bør virksomheder og deres ledelser lære af sagen: Først og fremmest er den nye udvikling i sagen et eksempel på det øgede fokus - også i USA - på ledelsens mulige inddragelse i et selskabs strafferetlige ansvar, også selvom der er tale om et udenlandsk selskab og en statsborger fra et andet land.

Desuden viser sagen, at også ledelsen af virksomheders compliance-afdelinger risikerer at blive inddraget personligt i straffesager, hvis der er mistanke om, at compliance-medarbejdere vanskeliggør eller modarbejder myndighedernes efterforskning af en straffesag.

Endelig giver den amerikanske varetægtsfængsling anledning til eftertanke om rejse- og ferieplaner hos ledelser i virksomheder, der er i udenlandske myndigheders søgelys.

Compliance og erhvervsstrafferet

Plesners team rådgiver inden for alle områder af Corporate Compliance. Vi yder en rådgivning, hvor vi med erfaring fra myndighedssiden hjælper med at forebygge, undersøge og reagere på generelle og konkrete udfordringer i alle dele af organisationen og med fokus på samspillet mellem de juridiske og forretningsmæssige forhold.

Vi rådgiver bl.a. virksomheder om alle dele af erhvervsstrafferetten i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, herunder om nødvendigt ved at repræsentere klienten som forsvarer.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet