Nye interessante afgørelser fra ENLI

I forbindelse med udgivelse af ENLI's nyhedsbrev den 20. marts 2023, er en række interessante afgørelser blevet offentliggjort. Disse omhandler blandt andet: Grænsen mellem informationsmateriale og reklame, præcisering af ny praksis om udsagn om miljø- og klimamæssige forhold ift. faglighedskriteriet, invitationer til efteruddannelsesarrangementer skal ske til ledelsen, udlevering af doneret udstyr til patienter samt sponsering af podcast.

Grænsen mellem informationsmateriale og reklame

En lægemiddelvirksomhed oplevede stor efterspørgsel efter viden om behandling af en specifik sygdom. Virksomheden søgte derfor om forhåndsgodkendelse til, uopfordret, at fremsende materiale i form af en informationsseddel om behandling af sygdommen, til sundhedspersoner. Granskningsmandspanelet fandt, at der var tale om reklame, navnlig da

  1. virksomheden ville uddele materialet uopfordret,
  2. materialet blandt andet omtalte nogle af virksomhedens egne produkter, og
  3. materialet indeholdt en tilpasset og forkortet gengivelse af en behandlingsvejledning, som ikke fandtes at være frokortet og gengivet objektivt eller neutralt

Granskningsmandspanelet fandt herudover, at Reklamekodeksets undtagelse om "Disease Awareness" materiale ikke fandt anvendelse, da fokus i materialet hovedsageligt var på behandling. For at materiale kan anses for "Disease Awareness" skal information om sygdom være i fokus, og eventuelle oplysninger om behandling må alene ske i begrænset omfang.   

Præcisering af praksis vedrørende udsagn om klima og miljømæssige konsekvenser

Plesner skrev tidligere i år om, at ENLI havde udvidet faglighedsbegrebet således det nu også omfatter information om miljømæssige konsekvenser ved brug af lægemidler, forudsat at en række betingelser er opfyldt. ENLI's ankenævn har nu præciseret, at dette ikke er tilladt i situationer, hvor der også sker omtale af en lægemiddelvirksomheds øvrige lægemidler. 

Invitationer til efteruddannelsesarrangementer skal ske til ledelsen

Det er ENLI's opfattelse, at det er i strid med regionsaftalerne, at opslag om efteruddannelsesarrangementer, f.eks. på LinkedIn, opfordrer læseren til at kontakte en afdelingsleder for tilmelding til arrangerementer. Det er ENLI's holdning, at lægemiddelvirksomhederne i stedet skal bruge den procedure, som er beskrevet i regionsaftalerne. Det vil sige at invitationer skal sendes til ledelsen, som selv bestemmer, hvorvidt de ansatte skal tilbydes efteruddannelse. 

Udlevering af donationer til patienter

I en afgørelse truffet af ENLI's ankenævn, havde en lægemiddelvirksomhed doneret køletasker til et hospital, hvorefter hospitalet kunne videreudlevere disse til patienterne. Da udleveringen skulle ske via et hospital, og ikke patienternes egen læge, fandt Donationskodekset anvendelse i stedet for Reklamekodekset. Da Donationskodekset ikke indeholder bestemmelser, der forbyder hospitalers udlevering af donationer til patienter, og da Donationskodekset fastslår, at hospitalet har råderetten over donationer, kunne hospitalet videreudlevere køletaskerne til patienterne. 

Granskningsmandspanelet fandt dog, at der ikke måtte være påført "branding" på taskerne. 

Sponsorering af podcast

En lægemiddelvirksomhed havde anmodet om forhåndsgodkendelse til at sponsorere en podcast om et sygdomsområde. Podcasten blev anset som et efteruddannelsesarrangement. Granskningsmandspanelet kom frem til, at rådgivning om valg af platform, lancering og strategi var at sidestille med planlægningsaktiviteter, hvilket ikke er tilladt i forbindelse med sponsering af efteruddannelsesarrangementer. Virksomheden fik derfor ikke tilladelse til at sponsere disse aktiviteter.  

Vil du vide mere?

Læs hele nyhedsbrevet fra ENLI

Ønsker du noget uddybet, er du altid velkomment til at kontakte Plesners Life Science team

Seneste nyt om Life Science

Life Science