Øget fokus på retshåndhævelse - Plesner opruster rådgivning om erhvervsstrafferet og compliance

Gennem de seneste år har danske virksomheder oplevet en tiltagende kompleks og strammere regulering og overvågning fra myndighedernes side. Dette fokus på "compliance" følges op med et betydelig politisk fokus på håndhævelsen af disse regler med bøder og straf til både virksomheder og deres ledelser.

Plesner har nu udvidet sit team med en af Danmarks førende eksperter i erhvervsstrafferet, tidligere vicestatsadvokat Hans Fogtdal.

"Det er ikke længere tilstrækkeligt at rådgive om compliance i mere bred forstand. Der er fra myndighedernes side i stigende omfang fokus på håndhævelse, og her bliver det ganske enkelt nødvendigt at kunne supplere med den særlige strafferetlige ekspertise - ikke bare om reglernes anvendelse, men i særdeleshed også om myndighedernes konkrete ageren ved førelsen af disse straffesager. Hans Fogtdals betydelige proceserfaring kombineret med en unik ekspertise inden for særligt børsret og markedsmisbrug gør ham til et stærkt supplement på vores hold", siger advokat og partner Peter Schradieck, leder af Plesners Dispute Resolution team.

Skrappere regulering

Siden finanskrisen har erhvervslivet været genstand for en klar tendens til øget og skærpet regulering inden for det kapitalmarkedsretlige område (værdipapirhandelsloven, markedsmisbrug, insiderhandel, kursmanipulation mv.) samt inden for konkurrenceret (karteller, prisaftaler mv.), skat, persondata og international handel.

De regler, som erhvervslivet skal overholde, indeholder mulighed for stadigt mere betydelige sanktioner. Ikke alene økonomiske, men også strafferetlige sanktioner. Den seneste udvikling både i Danmark og internationalt er en intensivering af fokus - også på retshåndhævelse - fra myndighedernes side.

Det er som svar på disse risici - og vores klienters behov for at kunne håndtere disse - at Plesner har ansat advokat Hans Fogtdal.

"Jeg glæder mig rigtig meget til at indgå i Plesners Dispute Resolution team med min kompetence inden for erhvervsstrafferet. Der er der ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af skærpede sanktioner, hvilket vil føre til flere og større sager mod virksomhederne og deres ledelser", siger advokat Hans Fogtdal.

Ekspert i erhvervsstrafferet

Hans Fogtdal kommer fra en stilling som vicestatsadvokat hos SØIK, fagleder for børs og finans, og han har betydelig procedureerfaring med førelse af mere end 30 sager for Højesteret.


Han er en af landets mest erfarne specialister inden for erhvervsstrafferet og den førende ekspert i straffesager om markedsmisbrug. Hans Fogtdal har 20 års erfaring fra Statsadvokaten og Rigsadvokaten og har før det arbejdet som erhvervsadvokat i mere end 10 år.

Med ansættelsen af Hans Fogtdal kan Plesner tilbyde komplet rådgivning inden for alle dele af compliance, der også omfatter rådgivning om strafferetsovertrædelser, myndighedssanktioner, juridisk krisestyring og interne undersøgelser.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet