Stramme svovlregler for skibe mindsker forureningen

Strammere regler om svovludledning fra skibe har medført et markant lavere svovlindhold i luften, viser nye danske resultater. Advokat, partner Søren Stenderup Jensen skriver om emnet i det seneste nummer af International Law Office (ILO) - Environmental & Climate Change.

Den 1. januar 2015 trådte nye EU-regler i kraft om udledning af svovl fra skibe. Alle skibe, der sejler i den nordlige del af EU-området, skal leve op til de nye strammere regler.

Miljø- og Fødevareministeriet har for nyligt gennemført en undersøgelse af mængden af svovl i luften i Danmark. Undersøgelsen viser, at mængden af skadelig svovl er mere end halveret.

Søren Stenderup Jensen gennemgår i artiklen bl.a. de nye regler, de skærpede danske kontrolforanstaltninger og skibsindustriens syn på sagen.

Læs artiklen "Maritime environmental requirements cut air pollution by more than half"

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret