Lovforslag i høring - Sikkerhedsstyrelsen skal varetage inspektionsopgaver

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvori det foreslås, at inspektionsopgaver efter lægemiddellovens § 44, stk. 1 flyttes fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen vil dermed skulle føre tilsyn med (1) detailforhandleres forhandling af håndkøbsmedicin uden for apotek, (2) forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt (3) visse aniparasitære lægemidler til dyr uden for apotek. Det foreslås dog, at kontrol af detailforhandleres forhandling af lægemidler på hjemmesider fortsat er underlagt Lægemiddelstyrelsen.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 13. august 2018.

Høringsbrev og udkast til lovforslaget kan findes her

Seneste nyt om Life Science

Læs alle vores insights om Life Science