Konkurrencemyndighedernes behandling af GlobalConnects overtagelse af Nianet afsluttes

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 1. november 2018 godkendt virksomheden HeroBase A/S som køber af Nianets datacentre i Aarhus-området. Tilsagnet om frasalget af datacentrene var et krav i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af GlobalConnects køb af Nianet.

Konkurrencerådet godkendte den 30. maj 2018 GlobalConnects køb af Nianet med tilsagn om frasalg af Nianets datacentre i Aarhus-området.

I forlængelse af afgørelsen fra Konkurrencerådet blev den endelige closing af Nianet-købet gennemført den 8. juni 2018. Herefter fulgte en frasalgsproces i henhold til tilsagnene vedrørende Nianets datacentre i Aarhus-området, som endeligt blev afsluttet den 1. november 2018, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte HeroBase A/S som køber af datacentrene.

Med godkendelsen af frasalget opfylder GlobalConnect således tilsagnene i Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018, og konkurrencemyndighedernes behandling af GlobalConnects overtagelse af Nianet afsluttes dermed.

Den endelige closing af salget til Herobase A/S forventes gennemført i slutningen af november måned.

Plesner har rådgivet GlobalConnect, og selskabets hovedaktionær EQT, i forbindelse med transaktionen.

Læs Plesner nyhed om Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018:
"Konkurrencerådet godkender GlobalConnects køb af Nianet"

 

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret