Nye danske regler om aktionærrettigheder

EU's aktionærrettighedsdirektiv bliver nu implementeret i Danmark med en række nye regler i selskabsloven. Lovforslaget er netop blevet fremsat i Folketinget, og det forventes ikke, at den politiske behandling vil medføre nogle væsentlige ændringer.

De nye regler vil gælde for selskaber, der har aktier med stemmeret noteret til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Der indføres nye regler om børsnoterede selskabers mulighed for identifikation af selskabets aktionærer, nye regler om aflønning af ledelsen samt nye regler om transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter.

Læs Plesners gennemgang af de nye regler:

"Nye danske regler om aktionærrettigheder"

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret