Ny praksis om indirekte informationsudveksling mellem konkurrenter

Konkurrencemyndighederne i Norge og Holland har for nyligt truffet to afgørelser om indirekte informationsudveksling mellem konkurrenter og pålagt/varslet betydelige bøder. Det er en påmindelse om, at virksomheder også kan overtræde forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at dele konkurrencefølsomme oplysninger med og modtage oplysninger om konkurrenter fra tredjeparter, som ikke er konkurrenter. Det kan eksempelvis være fælles leverandører, fælles kunder, brancheforeninger og markedsanalysefirmaer.

Baggrund

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem konkurrenter er i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 og EUF-traktatens art. 101 samt tilsvarende regler i andre landes konkurrencelovgivninger.

I henhold til praksis gælder forbuddet ikke kun udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger, der sker direkte mellem konkurrenter, men også informationsudveksling, der sker indirekte gennem tredjeparter, der ikke konkurrenter. Det kan eksempelvis være fælles leverandører, fælles kunder, brancheforeninger og markedsanalysefirmaer. Det bekræfter to nylige sager fra de norske og hollandske konkurrencemyndigheder.

Den norske sag

Sagen for den norske konkurrencemyndighed, Konkurransetilsynet, vedrører Bokbasen, der er en norsk onlineplatform, som er ejet af de største aktører på det norske bogmarked, herunder de fire forlag Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Aschehoug og Gyldendal (der ikke har relation til det danske forlag af samme navn).

Med udgangspunkt i en bogdatabase udbyder Bokbasen en bred vifte af digitale tjenester, herunder et webbaseret søge- og bestillingssystem benævnt Mentor, hvor forlag (gennem abonnementet Mentor Forlag) har mulighed for at indlægge oplysninger om egne udgivelser, herunder både aktuelle og fremtidige udgivelser og priser, og se oplysninger indlagt i databasen fra andre forlag om deres udgivelser og priser.

Konkurransetilsynet indledte i 2018 en undersøgelse af forlagenes udveksling af information gennem Bokbasen, hvor der blandt andet blev gennemført kontrolundersøgelser.

Den 24. september 2020 offentliggjorte Konkurransetilsynet, at det er tilsynets foreløbige vurdering, at forlagene gennem Bokbasen har udvekslet konkurrencefølsomme oplysninger i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i den norske konkurrencelov.

Ifølge tilsynet bestod overtrædelsen i, at forlagene ved brug af Mentor Forlag systematisk har indlagt oplysninger om egne udgivelser og været bekendt med, at andre forlag kunne hente disse oplysninger. De udvekslede oplysninger var egnede til at begrænse konkurrencen, fordi de gjorde det muligt for forlagene at koordinere fremtidige priser, udvalget af bøger og udgivelsestidspunkter. Konkurransetilsynet lagde vægt på, at de fire forlag har ejerandele i Bokbasen og repræsentanter i bestyrelsen. Ifølge tilsynet har forlagene derved haft indsigt i og indflydelse på de af Bokbasens tilbudte ydelser og de oplysninger, der kunne udveksles via Bokbasen.

Selvom Bokbasen ikke er konkurrent til forlagene, har Bokbasen ifølge Konkurransetilsynet også deltaget i overtrædelsen ved at have tilrettelagt informationsudvekslingen.

På denne baggrund har Konkurransetilsynet varslet bøder til de fem aktører på i alt ca. NOK 500 mio., svarende til ca. DKK 340 mio. Den største enkeltbøde på NOK 202 mio. (ca. DKK 138 mio.) er til Gyldendal.

Den hollandske sag

Sagen for den hollandske konkurrencemyndighed, ACM, vedrører det hollandske cigaretmarked, hvor de fire tobaksfabrikanter Philip Morris, British American Tobacco, Van Nelle Tabak og JT International Company har en samlet markedsandel på mere end 95 %.

Størstedelen af tobaksproducenternes salg sker gennem grossister, der forestår videresalget til detailbutikkerne, men producenterne sælger også i mindre omfang direkte til detailbutikker. I henhold til hollandsk lovgivning fastsætter tobaksproducenterne de priser, som cigaretterne skal sælges til i butikkerne. Priserne påføres banderolerne, så de samme cigaretter sælges til ens priser i alle detailbutikker på tværs af landet.

Ved afgørelse af 27. september 2020 fandt ACM, at de fire tobaksproducenter i en periode fra 2008 til 2011 havde udvekslet konkurrencefølsomme oplysninger i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i den hollandske konkurrencelov.

Ifølge ACM bestod overtrædelsen i, at tobaksproducenterne fra deres fælles kunder efterspurgte og modtog detaljerede oplysninger om konkurrenternes fremtidige priser, herunder prislister og præsentationer, og tog hensyn hertil ved fastsættelsen af deres egne priser. Endvidere måtte tobaksproducenterne ifølge ACM have vidst, at de fælles kunder tilsvarende videregav oplysninger om deres fremtidige priser til konkurrenterne. 

På denne baggrund pålagde ACM de fire tobaksproducenter bøder på i alt ca. EUR 80 mio., svarende til ca. DKK 600 mio.

Plesners bemærkninger

Sagerne bekræfter, at virksomheder ikke kun risikerer at overtræde forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at dele konkurrencefølsomme oplysninger direkte med konkurrenter, men også ved at gøre det indirekte gennem tredjeparter, der ikke er konkurrenter. Virksomheder bør derfor være påpasselige med at dele konkurrencefølsomme oplysninger med eller modtage oplysninger om konkurrenter fra tredjepart, selvom de ikke er konkurrenter. Det gælder eksempelvis fælles leverandører, fælles kunder, brancheforeninger og markedsanalysefirmaer. 

Læs Konkurransetilsynets pressemeddelelse

Læs et engelsk resumé af ACM's afgørelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret