Nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter gældende fra 1. januar 2022. Plesner har samlet de nye tærskelværdier i printvenlige oversigter, som frit kan downloades.

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter, som vil være gældende fra 1. januar 2022, dvs. for udbud offentliggjort efter denne dato.

Europa-Kommissionen regulerer hvert andet år tærskelværdierne på baggrund af kursudviklingen de forudgående to år. Som følge af kursudviklingen i den danske krone vil de overordnede tærskelværdier for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder fremover være en anelse højere end de tærskelværdier, som er gældende i dag. Eksempelvis vil tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder efter såvel udbudsloven som forsyningsvirksomhedsdirektivet stige fra 39.884.785 kr. til 40.100.744 kr. Derimod vil tærskelværdierne for delydelser blive ændret en smule i nedadgående retning. Tærskelværdien for delarbejder ved bygge- og anlægsarbejder efter såvel udbudsloven som forsyningsvirksomhedsdirektivet vil således falde fra 7.455.100 kr. til 7.450.900 kr.

Plesner har samlet de nye tærskelværdier for såvel udbudsloven som forsyningsvirksomhedsdirektivet i printvenlige oversigter, som frit kan downloades via nedenstående links.

Oversigt med tærskelværdier for udbudsloven

Oversigt med tærskelværdier for forsyningsvirksomhedsdirektivet

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret