Tryg gennemfører opkøb af RSA

Den 1. juni 2021 har Tryg A/S og Intact Financial Corporation gennemført deres opkøb af det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group plc. Plesner har bistået Tryg som juridisk rådgiver i forbindelse med opkøbet.

Den 18. november 2020 offentliggjorde Tryg og Intact deres købstilbud på RSA for samlet 7,2 mia. pund, svarende til ca. 60 mia. kr. Det britiske scheme of arrangement, som indeholder vilkårene for opkøbet, er nu trådt i kraft. Dette betyder at transaktionen nu er gennemført, og Tryg og Intact er ejere af hele den udstedte og fremtidige aktiekapital i RSA. 

RSA-koncernen omfatter bl.a. Codan i Danmark og Norge samt Trygg-Hansa i Sverige. Nu hvor købet er gennemført, vil Tryg og Intact indlede separationsprocessen, under hvilken den skandinaviske del af RSA-koncernen vil blive udskilt fra RSA-koncernen. Tryg skal herefter overtage det fulde juridiske ejerskab over Codan i Norge og Trygg-Hansa i Sverige, mens Codan i Danmark skal ejes på et 50/50 økonomisk grundlag af både Tryg og Intact. 

Med overtagelsen af norske Codan og svenske Trygg-Hansa bliver Tryg derved det største skadesforsikringsselskab i Skandinavien. 

Trygs andel af købesummen blev bl.a. finansieret gennem deres fortegningsemission, som blev gennemført i marts 2021. Emissionen lød på ca. 37 mia. kr. og er derved den største aktiekapitalmarkedstransaktion, der nogensinde er gennemført i dansk kapitalmarkedshistorie. 

Et stort Plesner-team har været involveret i transaktionen, herunder bl.a. Nicolai Ørsted, Micha Fritzen, Henrik Laursen, Gitte Holtsø, Jakob Skafte-Pedersen, Charlotte Hasseriis Iversen, Emil Deleuran, Lars Bunch og Janus Jepsen.

Plesner er stolte over at have bistået Tryg som juridisk rådgiver i forbindelse med hele RSA-opkøbet.

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets