Cathrine Amalie Rømer Christensen

advokat, director

Cathrine Amalie Rømer Christensen er director i vores team for Fast Ejendom.

Cathrine er rådgiver for danske og internationale ejendomsinvestorer, pensionskasser og ejendomsudviklere i forbindelse med ejendomstransaktioner og udviklingsprojekter. Cathrines erfaring rummer alle aspekter af projektudvikling, fra køb af ejendom eller grund til ejendomsdannelse og matrikulære forhold, lokalplanprocesser, udarbejdelse og forhandling af aftalesæt mv.

Cathrine har erfaring med store enterprise- og anlægsprojekter, hvor hun har ydet rådgivning "fra vugge til grav", deltaget i udbudsprocesser, ved kontraktforhandling- og indgåelse, i forbindelse med strukturering af aftalesæt, under udførelsen af komplekse projekter, samt i forbindelse med tvister, hvor Cathrine har været involveret i større rets- og voldgiftssager om entrepriseretlige forhold.

I sin rådgivning kombinerer Cathrine sin erfaring indenfor entrepriseret med sin indsigt i og kommercielle forståelse for projektudvikling, og yder en skræddersyet og løsningsorienteret rådgivning med fokus på projektets succeskriterier.

Cathrine beskæftiger sig endvidere med ESG i byggeriet og indenfor ejendomsinvesteringer og har indgående kendskab til de regulatoriske rammer, men også den praktiske tilgang til bl.a. ESG-rapportering.

Cathrine har Prince2 certificering pr. 2022.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom