Cathrine Amalie Rømer Christensen

advokat, director

Cathrine Amalie Rømer Christensen er director i vores team for Commercial Real Estate.

Cathrine beskæftiger sig med alle aspekter af projektudvikling fra køb af grund, ejendomsdannelse og matrikulære forhold, lokalplanprocesser, udarbejdelse og forhandling af aftalesæt mv. Cathrine yder løbende rådgivning under opførelsen af projektet.

Cathrines erfaring omfatter udvikling af enkeltprojekter og planlægning af byudviklingsområder samt rådgivning af udlejere i forbindelse med hotelprojekter, forward funding transaktioner mv. Udover projektudvikling, har Cathrine erfaring med erhvervslejeret og asset management, og hun fører løbende lejeretlige tvister, herunder markedslejesager, ved domstolene.

Cathrine har tidligere beskæftiget sig med store enterprise- og anlægsprojekter, hvor hun har ydet rådgivning "fra vugge til grav", deltaget i udbudsprocesser, ved kontraktforhandling- og indgåelse, i forbindelse med strukturering af aftalesæt, under udførelsen af komplekse projekter, samt i forbindelse med tvister, hvor Cathrine har været involveret i større rets- og voldgiftssager om entrepriseretlige forhold, herunder rådgiveransvar.

Seneste nyt om Commercial Real Estate

Commercial Real Estate