Lars Bunch

advokat, partner

Lars Bunch leder Plesners team for Selskabsret.

Lars' hovedarbejdsområder er:

 • Selskabsret og corporate governance
 • Selskabsomstruktureringer – nationale og grænseoverskridende
 • Kapitalændringer
 • Etablering og opløsning af virksomheder
 • Virksomheder med offentlige ejere
 • Fondsret - erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde

Før Plesner var Lars ansat i Erhvervsstyrelsen i mere end 15 år, senest som underdirektør. Her var han i over 10 år ansvarlig for det selskabsretlige og det fondsretlige område. Lars var i perioden involveret i samtlige større transaktioner og retssager, der havde selskabsretlige og/eller fondsretlige aspekter.

Lars var også ansvarlig for udarbejdelsen og fortolkningen af den nye selskabslov, der trådte i kraft den 1. marts 2010. Efterfølgende var Lars ansvarlig for udarbejdelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde og administrationen af loven.

Lars er formand for Dansk Forening for Selskabsret.

Lars har lang erfaring med håndtering af både konkrete sager, men også med udarbejdelse af ny lovgivning samt lovadministration. Lars har omfattende erfaring med alle selskabsretlige aspekter.

Lars rådgiver erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde om samtlige fondsretlige aspekter samt atypiske virksomheder såsom selvstændige offentlige virksomheder.

Lars har skrevet flere bøger og artikler om selskabsretlige og fondsretlige emner, herunder selskabslo-ven med kommentarer, der anses for at være blandt de ledende selskabsretlige bøger. Lars er desuden en meget benyttet oplægsholder om og underviser i selskabs- og fondsretlige forhold.

Highlights 

 • Zealand - løbende selskabsretlig assistance i forbindelse med generalforsamlinger, finansiering, incentive-programmer etc. 
 • Veloxis Pharmaceuticals - løbende selskabsretlig bistand i forbindelse med generalforsamlinger, finansiering, incentive-programmer, offentligt overtagelsesforsøg og afnotering fra NASDAQ Copenhagen
 • H. Lundbeck & Lundbeck Fonden - løbende selskabs- og fondsretlig rådgivning 
 • TDC - bistand med de selskabsretlige aspekter i forbindelse med et konsortiums køb af TDC
 • Carlsbergfondet - løbende fondsretlig rådgivning
 • LEO Fondet - selskabs- og fondsretlig rådgivning i forbindelse med omstruktureringer
 • Novo Nordisk Fonden - fondsretlig rådgivning i forbindelse med etablering af BioInnovation Institute
 • Danske Bank - selskabsretlig, kontraktmæssig og regulatorisk rådgivning i forbindelse med bankens etablering af GateTu med A.P. Møller - Mærsk
 • Zibra - bistand i forbindelse med omstrukturering af koncernen
 • SEAS-NVE - løbende assistance med spørgsmål om selskabsretlige forhold, herunder vedrørende omstruktureringer
 • European Energy - løbende rådgivning om selskabsretlige forhold, herunder i forhold til omstruktureringer, etablering af selskabsstrukturer i forbindelse med investeringsprojekter, kapitalfremskaffelse og strategiske overvejelser omkring ejerforhold
 • Equinor - løbende bistand vedrørende etablering af selskabsstrukturer i forbindelse med afgivelse af tilbud på offentlige udbud, samt etablering af joint ventures og partnerselskaber  
 • Rejsekort A/S - ansvar for den nærmere analyse af mulighederne for en omstrukturering mellem Rejseplan og Rejsekort, herunder de selskabsretlige, ansættelsesretlige, konkurrenceretlige, kontraktmæssige og skatteretlige aspekter heraf

Ratings

 • Lars Bunch is recommended as regards Commercial, Corporate and M&A (2020-2024)

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret