Plesner-advokater står bag ny bog om hvidvaskloven

2. udgave af "Hvidvaskloven med kommentarer" udkom i starten af februar 2022. Hvidvaskloven har siden sidste udgave undergået væsentlige ændringer, der bl.a. har styrket myndighedernes tilsynsmuligheder og sanktionerne ved overtrædelse af loven. Det er forfatternes håb, at bogen anvendes som håndbog af praktikere og derved letter arbejdet inden for hvidvaskområdet.

"Hvidvaskloven med kommentarer" er skrevet af Peter Schradieck og Peter Bang, begge advokater i Plesner, samt Hans Fogtdal, advokat og tidligere vicestatsadvokat hos SØIK (nu NSK).

Siden første udgave af bogen er der sket en række ændringer til hovedloven, hvorfor det har været nødvendigt at udgive en 2. udgave. Dette er tydeligt afspejlet i antallet af ændringslove og mængden af ny praksis, som bogen inddrager og redegør for. Den nye lovgivning medfører bl.a. strengere kundekendskabsprocedurer og skærper strafansvaret for overtrædelser af loven. Bogen giver et overblik over juraen på hvidvaskområdet, der i sin natur er kompliceret og under konstant udvikling. Den påpeger tendenser i praksis og giver dybdegående forklaringer på den praktiske anvendelse og overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet. Nyere sager, f.eks. Pandora Papers, understøtter det fortsatte behov for myndigheders tilsyn med samt sanktionsmuligheder over for virksomheder og personer inden for hvidvaskområdet. Senest medtagne lovændring trådte i kraft den 1. januar 2022. 

Bogen er tænkt som en håndbog for praktikere, der skal lette arbejdet med loven og de mange tilknyttede retskilder. Lovens forarbejder udgør naturligt en væsentlig del af fremstillingen, men der inddrages herudover store mængder relevant praksis og øvrige relevante retskilder, herunder nationale og internationale vejledninger på hvidvaskområdet. Bogens struktur er let tilgængelig, hvilket gør den nem at anvende i det praktiske arbejde. 

Forfatterne har fortsat deres beskæftigelse med sager inden for hvidvaskområdet, som bidrager til bogens praktiske perspektiv. De har en indgående viden om reglernes anvendelse i praksis i forbindelse med vejledning og undersøgelser om overholdelse af reglerne på området.

Bogen er rettet mod praktiserende jurister, advokater, praktikere i finansielle virksomheder, revisorer, dommere, journalister, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre med interesse for emnet.

Bogen er udgivet af DJØF Forlag. 

Læs mere og bestil bogen

Læs bogen online (kræver abonnement på DJØF Jurabibliotek)

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet