Ny vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport for børsnoterede selskaber

Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2019 offentliggjort vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen omhandler de nye regler vedrørende børsnoterede selskabers udarbejdelse af vederlagspolitik og vederlagsrapport i selskabslovens §§ 139a og 139b, som blev indført tidligere i år.

Vejledningen er længe ventet hos danske børsnoterede selskaber, der skal forelægge den første vederlagspolitik til aktionærernes godkendelse på den ordinære generalforsamling i 2020 og præsentere den første vederlagsrapport på den ordinære generalforsamling senest i 2021.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning


Læs vores tidligere nyhed med en uddybende beskrivelse af de nye regler:
"Nye danske regler om aktionærrettigheder"

Erhvervsstyrelsens vejledning er udarbejdet i samarbejde med blandt andet Komitéen for God Selskabsledelse, der er udsteder af Anbefalingerne for God Selskabsledelse. Samarbejdet har sat sit naturlige præg på vejledningen, der således indeholder både vejledning om, hvad der udgør lovmæssige minimumskrav til vederlagspolitikken og vederlagsrapporten, og en række eksempler på best practice, der ikke er lovkrav, men udtryk for et politisk ønske om øget gennemsigtighed.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret