Historisk konkurrenceretssag endeligt afsluttet

Konkurrencerådet får ikke tilladelse til at indbringe sag om påståede urimeligt høje priser for Højesteret. Dermed er sagen endeligt afsluttet med Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018, der gav Ørsted fuldt medhold. Plesner repræsenterede Ørsted i sagen.

Sagen drejer sig om, hvorvidt det tidligere Elsam, som i dag er en del af Ørsted, i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 misbrugte en dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje priser for salg af el i Vestdanmark.

Konkurrencerådet fandt i 2007, at Elsam havde opkrævet urimeligt høje elpriser i 2005 og 2006.

Konkurrenceankenævnet ophævede i 2008 afgørelsen for så vidt angår 2. halvår 2006, men stadfæstede den for så vidt angår 2005 og 1. halvår 2006.

Ørsted indbragte stadfæstelsen for Sø- og Handelsretten, som i 2016 opretholdt ankenævnets kendelse.

Vestre Landsret frifandt imidlertid ved dom af 24. maj 2018 Ørsted for påstanden om, at Elsam skulle have opkrævet urimeligt høje priser.

Konkurrencemyndighederne anmodede herefter om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret som tredje instans, hvilket Ørsted gjorde indsigelse mod. Procesbevillingsnævnet har nu afvist at imødekomme myndighedernes anmodning. Sagen er dermed endeligt afsluttet.

Læs Ørsteds pressemeddelelse om afgørelsen

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret