EU's sjette sanktionspakke er trådt i kraft

Efter næsten en måneds forhandlinger nåede EU-medlemslandene i sidste uge til enighed om den sjette sanktionspakke over for Rusland. Den nye bølge af sanktioner trådte i kraft i weekenden.

Ursula von Leyen antydede allerede i forbindelse med offentliggørelsen af den femte sanktionspakke, at det næste kunne blive et forbud mod import af russisk olie. Sidste uge blev dette en realitet, da den sjette sanktionspakke trådte i kraft og rent faktisk forbød import af russisk olie (med visse undtagelser). 

Udfasningen af råolie vil være gennemført den 5. december 2022, mens udfasningen af andre raffinerede olieprodukter vil være gennemført den 5. februar 2023. Visse undtagelser gælder for lande, der er afhængige af russisk olie.

Forbuddet mod import af olie har været genstand for stor diskussion og mediedækning, og selv om det uden tvivl er den mest gennemgribende del af den sjette sanktionspakke, så er det vigtigt at bemærke, at det kun er et af elementerne i den nye sanktionspakke, der også omfatter flere nye restriktive foranstaltninger, herunder: 

Flere banker omfattes af SWIFT-forbuddet

Yderligere tre russiske banker udelukkes fra SWIFT-ordningen.

Mest markant er det, at Burbank, den største bank i Rusland, vil blive tilføjet listen. De to andre banker er Credit Bank of Mocow og Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank.

Herefter er i alt ti russiske banker opført på listen over banker, der er omfattet af SWIFT-forbuddet. Forbuddet træder i kraft den 14. juni 2022.

Samtidig vil den belarusiske Belinvestbank også blive udelukket fra SWIFT.

Forbud mod statsejede medieforetagender

Der indføres et forbud mod tre russiske statsejede medieforetagender, som ikke længere vil kunne sende programmer i Europa:

  1. Rossiya RTR / RTR Planeta,
  2. Rossiya 24 / Russia 24, og
  3. TV Centre International.

Disse tre medieforetagender slutter sig til Russia Today og Sputnik, som allerede har fået forbud mod at sende programmer i Europa.

Ordlyden af forbuddet i forordningen er blevet ændret en smule, så den også omfatter et forbud mod at "reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes" af de sanktionerede russiske medieforetagender.

Forbud mod konsulentydelser

Der indføres et forbud mod levering af tjenester vedrørende bogførings- og revisionsvirksomhed, herunder lovpligtig revision og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning eller PR-ydelser til Ruslands regering eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

Der er indsat en vigtig undtagelse fra forbuddet, idet levering af de førnævnte tjenester tillades, hvis de udelukkende er beregnet til brug for selskaber, som er etableret i Rusland, som ejes af eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og levering af de pågældende tjenester til russiske datterselskaber af EU-selskaber tillades således.

Yderligere målrettede sanktioner

Den aktuelle liste over mere end tusind personer og enheder udvides med indførelsen af yderligere målrettede sanktioner mod 65 personer og 18 enheder, der primært består af højtstående militære officerer og enheder, som man ved er skyldige i krigsforbrydelser i Bucha, samt enheder, som man ved producerer materiel til det russiske militær.

Der er vedtaget en ny undtagelse for at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, som er strengt nødvendige for levering af elektroniske kommunikationstjenester fra leverandører af telekommunikationstjenester og tilknyttet udstyr og tjenester i Unionen.

Mindre tilføjelser til eksisterende forbud

Ud over ovenstående er der også foretaget visse mindre tilføjelser til de eksisterende forbud. For eksempel er nye produkter blevet tilføjet listen over varer og teknologi, der kan bidrage til teknologiske forbedringer af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor, og som derfor ikke må eksporteres til eller sælges i Rusland, mens spiritus, likør og andre spiritusholdige drikke er blevet tilføjet listen over varer, der er underlagt importforbud.

Læs Den Europæiske Unions Tidende

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner