Nyt russisk dekret kan bremse frasalg af russiske LLC'er

Mange europæiske virksomheder undersøger i øjeblikket mulighederne for at frasælge deres russiske aktiviteter som følge af krigen i Ukraine og de vidtstrakte sanktioner mod Rusland. Et nyt præsidentielt dekret kan imidlertid forhindre sådanne frasalg og potentielt ”låse” europæiske og andre udenlandske virksomheder, som på nuværende tidspunkt har aktiviteter i Rusland.

Et nyt russisk præsidentielt dekret (Presidential decree no. 618 "On a Special Procedure for the Execution (Implementation) of Specific Kinds of Transactions between Certain Individuals"("det præsidentielle dekret")) blev vedtaget og trådte i kraft den 8. september 2022. Dekretet kan potentielt forårsage fundamentale ændringer i europæiske og andre udenlandske virksomheders muligheder for at frasælge deres russiske aktiviteter.

Kort sagt foreskriver det præsidentielle dekret en særlig procedure i forhold til transaktioner, der involverer LLC’er (selskaber med begrænset ansvar), og introducerer mest markant et krav om, at der indhentes godkendelse fra de russiske myndigheder, før der foretages transaktioner, der er omfattet af det præsidentielle dekret.

Reglerne minder om de eksisterende regler og angiver lignende krav i forhold til transaktioner, der involverer aktieselskaber, og vil gælde for både nye transaktioner og for gennemførelse/fuldbyrdelse af transaktioner, som allerede er blevet aftalt før det præsidentielle dekrets vedtagelse.

I henhold til den russiske regerings officielle hjemmeside gælder den særlige procedure for alle transaktioner, som indebærer direkte eller indirekte stiftelse, ændring eller ophør af ejendomsrettigheder, brug eller afhændelse af rettigheder over aktiekapitalen i selskaber med begrænset hæftelse (med undtagelse af aktiekapitalen i långivningsorganisationer og ikke-långivende finansielle organisationer) eller andre rettigheder, der gør det muligt at fastsatte  betingelser for administration af sådanne selskaber med begrænset hæftelse eller betingelser for deres forretningsaktiviteter.

Reglerne gælder for transaktioner, der foretages af og mellem personer fra ”uvenlige” lande og (i) russiske borgere, (ii) andre personer fra  ”uvenlige” lande, og (iii) udenlandske personer, som ikke er udenlandske personer fra ”uvenlige lande”.

I skrivende stund er proceduren for at bevillige godkendelse i henhold til det præsidentielle dekret endnu ikke fastsat. Yderligere enkeltheder ved proceduren skal dog godkendes af den russiske regering senest den 18. september 2022.

Det præsidentielle dekret er stadig meget nyt, og de praktiske konsekvenser er endnu ikke helt kendte. Det præsidentielle dekret har imidlertid potentiale til effektivt at blokere for europæiske og andre udenlandske virksomheders frasalg af russiske datterselskaber og stiller mange virksomheder i en svær situation.

Læs det præsidentielle dekret (på russisk) 

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner