Netværksmøde for erhvervsskoler

Persondataforordningen – hvad kan erhvervsskolerne forvente?

Forhandlingerne om persondataforordningen skrider fremad, og en endelig vedtagelse forventes i december 2015 eller januar 2016. Uanset at forordningens endelige ordlyd endnu ikke er på plads, har vi hos Plesner oplevet en stor efterspørgsel på rådgivning om, hvad forordningen vil indebære af
nyskabelser, og hvordan virksomheder og myndigheder bedst muligt forbereder sig på forordningen. Vi vil under netværksmødet særligt afdække, hvad der forventes at komme til at være gældende for erhvervsskoler på dette område.

Program

Under netværksmødet vil vi bl.a. komme ind på forordningens regulering af

  • Behandlingsreglerne
  • Styrkelsen af den registreredes rettigheder
  • Anvendelsen af ”Big Data”
  • Princippet om ”accountability”
  • Privacy Impact Assessments
  • Kravene til datasikkerhed
  • Sanktionsniveauet og forventningerne til anvendelsen heraf

Vi vil give praktiske eksempler på, hvordan forordningen vil påvirke erhvervsskolernes hverdag, og komme med praktiske løsninger på udfordringerne, herunder samspillet mellem forordningen og almindelige offentlige regler og samspillet mellem forordningen og ansættelsesretlige regler.

Oplægsholdere

Målgruppe

Ressourcedirektører, HR-chefer, HR-medarbejdere samt andre chefer og medarbejdere på erhvervsskoler, der arbejder med persondata og/eller ønsker en orientering om reglerne.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret

Seneste nyt om Persondata

Persondata