Coronavirus – Flere hjælpepakker på vej til danske virksomheder

I kampen mod COVID-19 præsenterede statsministeren tirsdag aften nye indgribende foranstaltninger, der har midlertidig virkning fra onsdag den 18. marts 2020 kl. 10 frem til den 30. marts 2020.

Forsamlingsfriheden indskrænkes, og på offentligt tilgængelige steder bliver det nu forbudt at forsamle mere end 10 personer ved arrangementer, begivenheder og aktiviteter indendørs såvel som udendørs.

Forbuddet gælder imidlertid ikke i offentlig transport, private hjem eller på arbejdspladser.

Midlertidig lukning af en lang række butikker, forretninger og centre, som bl.a. omfatter følgende:

  • Caféer, restauranter og spisesteder – det skal dog fortsat være muligt at levere mad og drikke ud af huset
  • Natklubber, barer/værtshuse mv.
  • Storcentre og lignende – påbud om lukning omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i centret
  • Sport- og fritidsfaciliteter m.v.
  • Bestemte liberale serviceerhverv med tæt kundekontakt – medmindre der er tale om sundhedsfaglig behandling

Nye erhvervsinitiativer er på vej for at hjælpe de berørte virksomheder og sikre deres likviditet. Regeringen har netop fremlagt to midlertidige kompensationsordninger, der skal føre direkte kapital fra staten til virksomhederne. Senere i dag samles Folketingets partier til de videre lynforhandlinger af støttepakkerne.

1. Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Den nye ordning skal yde kompensation til selvstændige eller andre små erhvervsdrivende, der oplever nedgang i omsætning på mere end 30 pct. som følge af COVID-19.

Statens bidrag til de omfattede virksomheder vil udgøre op til 75 pct. af omsætningstabet (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned eller 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle). Omsætningstabet skal kunne dokumenteres i ansøgningen via en tro- og loveerklæring, og efterfølgende vil der blive fulgt op med den faktiske omsætningsnedgang.

Den kompenserende periode løber foreløbigt fra den 9. marts 2020 til 9. juni 2020. Kompensationsordningen gælder for CVR-registrerede virksomheder med op til 10 fuldtidsansatte.

2. Midlertidig kompensationsordning for faste udgifter

Staten vil yde midlertidig kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder, der oplever ekstraordinær nedgang i deres indtægtsgrundlag (mere end 40 pct.) som følge af myndighedernes tiltag til begrænsning af smittespredningen i Danmark.

Den foreslåede ordning vil dække op til 80 pct. af virksomhedens faste udgifter, herunder bl.a. husleje, udgifter til uopsigelige kontrakter mv.

Kompensation vil gælde på tværs af brancher i en periode løbende fra den 9. marts 2020 til 9. juni 2020. Det tilstræbes, at kompensationen udbetales hurtigst muligt til de trængende virksomheder.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force