Coronavirus - selskabsretslige konsekvenser

En række af de initiativer, som regeringen har indført med henblik på at mindske risikoen for smittespredning af coronavirus (COVID-19), omhandler forsamlinger af mennesker. Dette får blandt andet får betydning for afholdelsen af de generalforsamlinger, som en del selskaber, herunder børsnoterede selskaber, og andre virksomheder står over for at skulle afvikle i den kommende tid.

Det må endvidere forventes, at der i den kommende tid vil komme yderligere opfordringer, skærpede anbefalinger og evt. påbud fra sundhedsmyndighederne, der ligeledes vil kunne påvirke afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Den selskabsretlige lovgivning, herunder reglerne omkring tilrettelæggelse og afvikling af generalforsamlinger, indeholder naturligvis ikke bestemmelser, der tager højde for en situation svarende til den nuværende.

For så vidt angår afholdelsen af generalforsamlinger, er det grundlæggende hensyn, at generalforsamlinger skal afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, hvor ejerne får den størst mulige demokratiske indflydelse. Dette grundlæggende hensyn gør sig også gældende i den ekstraordinære disposition, der er opstået.

På grund af risikoen for COVID-19-smittespredning er det imidlertid samtidig vigtigt, at de kommende generalforsamlinger gennemføres på en sådan måde, at risikoen for smittespredning mindskes mest muligt.

Bestyrelsen i de enkelte virksomheder skal dermed sikre, at generalforsamlingerne gennemføres på en forsvarlig måde samtidig med, at der sikres en så stor en repræsentation og deltagelse på generalforsamlingerne som muligt, således at ejerne i videst muligt omfang får mulighed for at udøve deres demokratiske rettigheder. Kun hvis dette lykkes, vil der blive opnået den fornødne balance mellem, at flest mulige af ejerne kan gøre deres indflydelse gældende, samtidig med at sundhedsmyndighedernes opfordringer efterleves.

Det er derfor afgørende, at virksomhederne, der står over for at skulle afholde generalforsamlinger i den kommende tid, nøje forholde sig til den ekstraordinære situation, og hvilke forholdsregler m.v. dette nødvendiggør.

I Plesners team for selskabsret er vi klare til at bistå virksomhederne i den meget vanskelige situation, de står i, herunder med besvarelsen af de mange spørgsmål, der opstår omkring tilrettelæggelsen og afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force