For at bistå virksomheder med at udforske de muligheder AI giver, samt håndtere de juridiske spørgsmål og usikkerheder, der naturligt dukker op i forbindelse med arbejdet med AI, har Plesner oprettet en dedikeret AI task force.

AI er for alvor kommet på dagsordenen i de fleste danske virksomheder - også på direktionsgange og i bestyrelseslokaler. En stor del af forklaringen ligger i tjenesten ChatGPT, som blev lanceret af OpenAI i november 2022, og som har gjort AI lettilgængelig og anvendelig til mange formål. 

Alle danske virksomheder vil på sigt komme til at anvende løsninger baseret på AI-teknologien, og der er massiv regulering på vej. 

Hvis der indgår persondata i anvendelsen af AI, så er der dog allerede en detaljeret regulering i form af de almindelige regler i GDPR. Datatilsynet har da også allerede truffet afgørelser om AI, og har i 2022 nedsat en projektgruppe, som på tværs af tilsynets fagenheder skal se nærmere på AI og databeskyttelse i en bred kontekst.

Få løbende information og hjælp til AI

Plesner har erfaret, at AI giver anledning til juridiske udfordringer i mange virksomheder, og vi har derfor oprettet en dedikeret AI task force, der kan hjælpe klienter med at udforske de muligheder, som AI giver samt styre uden om de særlige risici, der er ved anvendelsen af AI. 

Plesners AI task force vil herudover løbende udsende information og tilbyde webinarer mv. om forskellige juridiske aspekter af virksomheders anvendelse af AI. 

Task forcen har over en længere periode beskæftiget sig med anvendelsen af AI internt i Plesner, hvorfor også Plesners egne erfaringer med AI vil anvendes i rådgivningen. 

Hvad bistår vi med?

Plesners AI task force kan blandt andet bistå med:

  • Kontrakter om indkøb af AI samt større IT-projekter i forbindelse med implementering af AI-løsninger
  • Persondataretlig vurdering af lovligheden af en AI-løsning og udarbejdelse af risikovurderinger og konsekvensanalyser.
  • Udarbejdelse af politikker om persondataretlig governance og compliance vedrørende brug af AI i organisationen.
  • Regulatorisk rådgivning, herunder omkring AI-forordningen 
  • Finansiel outsourcing til AI-leverandører 
  • Rådgivning ifm. etablering af overordnede forretningsstrategier for brug af AI 
  • Governance og politikker, herunder i relation til medarbejdere
  • Rettigheder (IPR) til input og output, også for virksomheder der sælger AI-løsninger 
  • M&A-transaktioner omkring virksomheder, der sælger AI-løsninger
  • Overholdelse af de særlige krav i den finansielle sektor

Vores specialister

Seneste nyt om AI

Læs alle insights om AI