Coronavirus - midlertidig lønkompensationsordning for private

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lørdag den 14. marts 2020 indgået en ny trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen har til formål at holde hånden under danske arbejdspladser og sikre lønmodtageres levebrød ved at yde normal løn samt fastholde de pågældende medarbejdere på arbejdsmarkedet.

(Opdateret 30. marts)

Ordningen

Den nye kompensationsordning henvender sig til private virksomheder i alle brancher, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og som derfor står overfor enten at skulle varsle store afskedigelser for minimum 30 pct. af den samlede medarbejderstab eller mere end 50 ansatte.

Det fremgår af aftalen, at staten yder lønkompensation til private virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden vælger at hjemsende i stedet for at afskedige. Det statslige bidrag for de pågældende medarbejdere udgør:

  • 75 pct. (maksimalt kr. 30.000) pr. månedslønnet lønmodtager
  • 90 pct. (maksimalt kr. 30.000) pr. timelønnet lønmodtager.

Virksomhederne har mulighed at modtage delvis refusion for afholdte lønudgifter til hjemsendte medarbejdere i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, så længe de berørte lønmodtagere har været ansat i før hjælpepakkens begyndelsesdato den 9. marts 2020.

Parternes forpligtelser

Virksomhederne skal som bidrag for at anvende ordningen binde sig til ikke at varsle fyringer og afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode. Det er desuden en betingelse, at virksomhederne hjemsender de berørte medarbejdere med fuld løn, og at medarbejderne ikke udfører arbejde i hjemsendelsesperioden. Herudover er det en forudsætning, at de deltagende virksomheder fravælger at gøre brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

De hjemsendte lønmodtagere skal som modsvar anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Såfremt medarbejderen ikke har ferie og/eller afspadsering svarende til fem dage, skal den pågældende i stedet afholde fri uden løn eller anvende dage fra det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke kompensation for disse dage.

Videre behandling af trepartsaftalen

Regeringen vil i løbet af denne uge søge opbakning til støtteordningen i Folketinget, men det forventes at blive en formalitet. Det vurderes i øvrigt, at ordningen klassificeres som statsstøtte, som derfor skal anmeldes til og godkendes af Europa-kommissionen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Læs aftalen: "Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked"

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force