Vi har en lang tradition og indgående erfaring med at yde rådgivning inden for alle offentligretlige forhold. I et bredt og kompliceret problemfelt er vores store styrke, at vi hurtigt når ind til kernen af problemet - som vi løser målrettet.

Vores klienter består bl.a. af børsnoterede selskaber, internationale koncerner, statslige institutioner og selskaber, kommuner, kommunale forsyningsselskaber, olieselskaber, forsikringsselskaber samt små og mellemstore virksomheder. 

Vi rådgiver klienter om en lang række offentligretlige forhold. Det drejer sig bl.a. om:

 • Statsret - ekspropriation, statslige bevillingsregler, loves overensstemmelse med grundloven 
 • Projekterings- og anlægslove - vi har stor erfaring med at rådgive statslige selskaber, der opererer i henhold til projekterings- og anlægslove
 • Forvaltningsret - reglerne om offentlige myndigheders ageren over for virksomheder og borgere 
 • Kommunalret - kommunalfuldmagtens grænser, lovlig kommunal erhvervsvirksomhed, den kommunale styrelseslov og sektorlovgivning
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar 
 • Advokatundersøgelser og udredninger 
 • Udarbejdelse af interne vejledninger og afgørelsesparadigmer til kvalificering og effektivisering af sagsbehandling
 • Offentlighedsloven - spørgsmål om aktindsigt
 • Regler for offentlige arbejdspladser, arbejdsgivere og ansættelsesretlige problemstillinger i det offentlige
 • Regler for offentlige virksomheder, kommunale fællesskaber og -aktieselskaber 
 • Forsyningsjura - regulering af forsyningsvirksomheder, herunder elforsyningsloven, varmeforsyningsloven og naturgasforsyningsloven
 • Veje og ledninger - vejes klassificering, problemstillinger om vedligeholdelse, parkeringsordninger, erstatningsretlige problemstillinger vedrørende veje, gæsteprincippet 
 • Socialret - navnlig regler om drift af botilbud m.v. i henhold til socialtilsynsloven

Vores rådgivning

Vi sætter os ind i og forstår vores klienters forretning og opgaver og yder en rådgivning, der skaber værdi for dem. Vores juridiske rådgivning sker med en høj grad af forståelse for den kommercielle eller politiske virkelighed. Vores teammedlemmer har selv konkret erfaring fra arbejde i offentlige myndigheder og offentligt ejede virksomheder.

Vi har endvidere betydelig erfaring med at føre retssager på det offentligretlige område og de særlige problemer, der gælder, når administrative afgørelser prøves ved domstolene, samt i spørgsmål om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Vi har desuden erfaring med at gennemføre advokatundersøgelser.

Vores klienter roser os for at være "good value for money" på grund af vores omfattende tværgående paratviden, effektiv brug at IT-værktøjer, offentlige kilder og en systematisk brug af vores allerede oparbejdede viden. 

Forvaltningsretten rækker ind i en lang række sektorområder, hvor mere specialiseret juridisk rådgivning er nødvendig. Vores offentligretlige team samarbejder derfor ofte bredt på tværs af huset med de forskellige fagområder.  

Highlights

 • Femern A/S - bistand i forbindelse med ekspropriationer og arealerhvervelser i forbindelse med bygningen af den faste forbindelse over Femern Bælt
 • Københavns Lufthavne A/S - bistand i forbindelse med tvist med Taarnby Kommune
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - medhold i den såkaldte "Farvergadesag" mod Københavns Kommune i Højesteret
 • Falck Danmark A/S - kommunalretlige spørgsmål vedrørende ambulance- og brandberedskabet
 • Odense Erhvervspark A/S - bistand i en stor ekspropriationssag

Ratings

 • Respected commercial practice which advises private companies on public law issues, particularly environmental issues and expropriation, as well as general administrative and constitutional law. Also acts for publicly owned entities and government departments. Also offers advice on regulatory issues in the insurance and utilities sectors.

  "Our first choice due to its pragmatic approach to issues, high quality counsel and delivery and responsiveness" (2017)

Vores specialister

Seneste insights

Flere insights