Vi rådgiver førende danske og udenlandske virksomheder om tekniske leverancer til en lang række formål.

Tekniske leverancer omfatter ofte både salg og installation, såvel som individuel udvikling og fremstilling efter kundespecifikke krav, samt efterservice. Der er ofte funktionsbestemte ydelses- og performance krav, samt grænseflader til andre tekniske designs og leverancer.

Vi har erfaring med mange forskellige typer af tekniske leverancer og installationsarbejder, herunder:
 •  Fabriksanlæg og industrimaskiner
 •  Produktions-, samle-, sorterings- og pakkeanlæg
 •  Fødevarebehandling
 •  Ventilation, udsugning og klimastyring
 •  Kraftværker, forbrændingsanlæg og rensningsanlæg
 •  Tog, signal- og banemateriel
 •  Ground equipment i lufthavne
 •  Forsvars-, beredskabs- og bekæmpelsesmateriel
 •  Trafikreguleringsmateriel og parkeringssystemer
 •  Elevatorer og liftsystemer
 •  Overvågnings-, brand-, tyveri- og sikringsudstyr
 •  Kedler, pumper og sluser
 •  Motorer, gear, lejer, rør, kabler og belysning

Vores rådgivning

Vores samarbejdsparter omfatter bl.a. producenter, entreprenører, leverandører, importører og rådgivere, samt bygherrer og slutbrugere. 

I vores rådgivning lægger vi stor vægt på de kommercielle behov forbundet med den tekniske kompleksitet, der kendetegner tekniske leverancer, for bl.a. at sikre den rette sammenhæng mellem betalingsrater, dagbod og vedvarende funktionsdygtighed/"oppetid". 

Vores assistance omfatter bl.a. indkøbsvilkår og udarbejdelse, forhandling og håndhævelse af aftaler om tekniske leverancer, samt konflikthåndtering, herunder rets- og voldgiftssager. 

Under udførelsen er hurtighed, fleksibilitet, teknisk forståelse og bevissikring af stor betydning. 

Aftalerne baseres ofte på følgende standardregler:
 •  FIDIC Yellow Book 
 •  NL 09 og NLM 10
 •  Orgalime, herunder SI14, S2012 og Modelforms
 •  Maskindirektivet, 2006/42
 •  AB18, ABT93, ABR18

Highlights

 • Bio-kraftværk - Lisbjerg - medvirken til overgang af kontraktforhold under udførelsen af installationsarbejder
 • Skibsmotorer - Skaugen - medhold i ICC voldgift om brændstofforbrug og loyal oplysning vedr. dieselmotorer fra MAN Diesel
 • Cementfabrik - Mellemøsten - retssag om mangler og produktionsforstyrrelser mv.
 • Odderbanen - Atkins Danmark A/S - medhold i en voldgiftsret om projektering og udførelse af renovering af en jernbane (trykt i KFE 2015.003)
 • Det kongelige Bibliotek - Tryg Forsikring og Moe A/S - medhold i voldgiftsret i sag om indeklima og temperaturforhold (trykt i KFE 2013.371)
 • Odense Zoo's Polarium - Tryg Forsikring A/S - medhold i voldgiftsret om indeklimaproblemer (trykt i KFE 2011.17)
 • Vind turbiner - Ja-Ke - frifindelse for ansvar for udviklingsskader i gearbokse til vind turbiner i voldgiftssag i voldgiftsinstituttet
 • Slagteri - GVL Entreprise A/S - medvirken til syn og skøn og forlig om sanitære elevatorer og ABA anlæg
 • Fiskekasseanlæg - Danish Seafood - retssag om vilkår og pant ved håndtering af fiskekasser i automatisk anlæg
 • Rensningsanlæg - retssag om krav for leverancer i Sri Lanka under FIDIC kontrakt
 • Pakkeanlæg - mærkevaregrossist - medvirken til udbud og indgåelse af kontrakter om import og installation af sorterings- og pakkeanlæg
 • Benzinstandere - producent - medhold i landsretssag vedr. hævdede mangler og efterservice angående benzinstandere og betalingsanlæg
 • Ship conversion - Victor Lenac Shipyard - medvirken i syn og skøn og indgåelse af forlig om alternativ anvendelse af kabelskib under ombygning
 • Københavns Metro etape 1 og 2 - Comet I/S - medhold i voldgiftsret om frifindelse i det væsentlige for M&E (Mechanical/Engineering) underentreprenørs ekstrakrav
 • Nordjyllandsværket - Kaefer Isoleringsteknik A/S - medhold i voldgiftsret om ekstrakrav og skader ved vandslag i kraftværk
 • Fiskeindustri - Vendsyssel Fisk A/S - medhold i voldgiftsret ved frifindelse for entreprenørs krav om tid og betaling for opfyldelse af særlige myndighedskrav i fiskeindustrien (trykt i TBB 2002.227)

Ratings

 • "Ability to understand complex issues and translate into actionable guidance and advice. Clear and concise presentation of claims and argumentation in litigation"

  "Always available. Quick response. Proficient in understanding and addressing complex professional issues. Down-to-earth advice that considers the scope of the subject and the customer’s needs"

  "Very accommodating and ready to take all matters seriously"

  "Plesner has provided a 360-degree full service for us. They have a big back office and have efficiently provided us with the best knowledge in their legal house across the different specialties" (2024)

 • "Very professional team. Confident and friendly advisers, deal driven, accurate due diligence, strong legal base for negotiations, targets well achieved"

  "Plesner have a strong team with specialists in all constructions matters, they are impeccable"

  "They have the ability to comprehend complex challenges, and have a good sense of the construction market in general" 
  (2023)
 • "Highly professional, key insights, flexible and constructive. Allocates resources so the job can be done within agreed timeframes, to the point communication and although cases can be complicated, Plesner do not add to the complications"

  "Quick, competent, quality conscious and business-focused team, they know their client and their law and the businesses, and pleasant people to work with" 

  "Always ready, quick to follow up on requests. Sharp and up to date on relevant legal issues"

  "Always quick to see the big picture and understand complex issues. Nice to have the same point of contact. Good service in house and in all matters of correspondence" (2022)

 • "They are solution-oriented, always assessing whether solutions requested are economically viable. They are always very professional"

  "The Plesner practise has broad expertise within real estate transactions and development and combined with the strengths of the construction team, Plesner has a true full service offering within real estate"

  "Great profile within the industry for both domestic and foreign players. Solid organisation and sufficient resources to cope with larger and more complex cases"

  "Highly skilled and experienced team, high quality, thoroughness and good commercial understanding. Availability and follow-up level is outstanding. Also a very ambitious team which strives for a good position in the market" (2021)

 • "They understand how we think commercially and take this into account in the organisation of their legal assistance" (2020)

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  "Plesner is noted for its work on high-profile transactions, projects and disputes" (2019)

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Plesner is "one of the best" (2018)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  "Among the best in Denmark" - the "fantastic" construction team is led by Frants Dalgaard-Knudsen (2017)

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Frants Dalgaard-Knudsen is the key contact in the "very service-minded" construction group (2016)

 • Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive" (2014)

Se flere Se færre

Seneste nyt om Tekniske leverancer