Vi rådgiver førende danske og udenlandske virksomheder om tekniske leverancer til en lang række formål.

Tekniske leverancer omfatter ofte både salg og installation, såvel som individuel udvikling og fremstilling efter kundespecifikke krav, samt efterservice. Der er ofte funktionsbestemte ydelses- og performance krav, samt grænseflader til andre tekniske designs og leverancer.

Vi har erfaring med mange forskellige typer af tekniske leverancer og installationsarbejder, herunder:
 •  Fabriksanlæg og industrimaskiner
 •  Produktions-, samle-, sorterings- og pakkeanlæg
 •  Fødevarebehandling
 •  Ventilation, udsugning og klimastyring
 •  Kraftværker, forbrændingsanlæg og rensningsanlæg
 •  Tog, signal- og banemateriel
 •  Ground equipment i lufthavne
 •  Forsvars-, beredskabs- og bekæmpelsesmateriel
 •  Trafikreguleringsmateriel og parkeringssystemer
 •  Elevatorer og liftsystemer
 •  Overvågnings-, brand-, tyveri- og sikringsudstyr
 •  Kedler, pumper og sluser
 •  Motorer, gear, lejer, rør, kabler og belysning

Vores rådgivning

Vores samarbejdsparter omfatter bl.a. producenter, entreprenører, leverandører, importører og rådgivere, samt bygherrer og slutbrugere. 

I vores rådgivning lægger vi stor vægt på de kommercielle behov forbundet med den tekniske kompleksitet, der kendetegner tekniske leverancer, for bl.a. at sikre den rette sammenhæng mellem betalingsrater, dagbod og vedvarende funktionsdygtighed/"oppetid". 

Vores assistance omfatter bl.a. indkøbsvilkår og udarbejdelse, forhandling og håndhævelse af aftaler om tekniske leverancer, samt konflikthåndtering, herunder rets- og voldgiftssager. 

Under udførelsen er hurtighed, fleksibilitet, teknisk forståelse og bevissikring af stor betydning. 

Aftalerne baseres ofte på følgende standardregler:
 •  FIDIC Yellow Book 
 •  NL 09 og NLM 10
 •  Orgalime, herunder SI14, S2012 og Modelforms
 •  Maskindirektivet, 2006/42
 •  AB92, ABT93, ABR89

Highlights

 • Bio-kraftværk - Lisbjerg - medvirken til overgang af kontraktforhold under udførelsen af installationsarbejder
 • Skibsmotorer - Skaugen - medhold i ICC voldgift om brændstofforbrug og loyal oplysning vedr. dieselmotorer fra MAN Diesel
 • Cementfabrik - Mellemøsten - retssag om mangler og produktionsforstyrrelser mv.
 • Odderbanen - Atkins Danmark A/S - medhold i en voldgiftsret om projektering og udførelse af renovering af en jernbane (trykt i KFE 2015.003)
 • Det kongelige Bibliotek - Tryg Forsikring og Moe A/S - medhold i voldgiftsret i sag om indeklima og temperaturforhold (trykt i KFE 2013.371)
 • Odense Zoo's Polarium - Tryg Forsikring A/S - medhold i voldgiftsret om indeklimaproblemer (trykt i KFE 2011.17)
 • Vind turbiner - Ja-Ke - frifindelse for ansvar for udviklingsskader i gearbokse til vind turbiner i voldgiftssag i voldgiftsinstituttet
 • Slagteri - GVL Entreprise A/S - medvirken til syn og skøn og forlig om sanitære elevatorer og ABA anlæg
 • Fiskekasseanlæg - Danish Seafood - retssag om vilkår og pant ved håndtering af fiskekasser i automatisk anlæg
 • Rensningsanlæg - retssag om krav for leverancer i Sri Lanka under FIDIC kontrakt
 • Pakkeanlæg - mærkevaregrossist - medvirken til udbud og indgåelse af kontrakter om import og installation af sorterings- og pakkeanlæg
 • Benzinstandere - producent - medhold i landsretssag vedr. hævdede mangler og efterservice angående benzinstandere og betalingsanlæg
 • Ship conversion - Victor Lenac Shipyard - medvirken i syn og skøn og indgåelse af forlig om alternativ anvendelse af kabelskib under ombygning
 • Københavns Metro etape 1 og 2 - Comet I/S - medhold i voldgiftsret om frifindelse i det væsentlige for M&E (Mechanical/Engineering) underentreprenørs ekstrakrav
 • Nordjyllandsværket - Kaefer Isoleringsteknik A/S - medhold i voldgiftsret om ekstrakrav og skader ved vandslag i kraftværk
 • Fiskeindustri - Vendsyssel Fisk A/S - medhold i voldgiftsret ved frifindelse for entreprenørs krav om tid og betaling for opfyldelse af særlige myndighedskrav i fiskeindustrien (trykt i TBB 2002.227)

Ratings

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  "Among the best in Denmark" - the "fantastic" construction team is led by Frants Dalgaard-Knudsen (2017)

 • "Plesner conducts court cases expertly and the legal advice skills are outstanding. They possess an amazing degree of professional expertise as regards detailed legal background knowledge" (2016)
 • Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive" (2014)

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Frants Dalgaard-Knudsen is the key contact in the "very service-minded" construction group (2016)

Se flere Se færre

Seneste nyt om Tekniske leverancer