Vi har stor erfaring med rådgivning om grænseoverskridende finansielle aktiviteter. 

Virksomheder fra et land uden for EU (tredjeland) skal ansøge om tilladelse hos Finanstilsynet til at udføre investeringsservice og -aktiviteter (med eller uden etablering af en filial i Danmark). Generelt gælder danske love og regler, hvis en bank eller finansiel virksomhed fra et tredjeland udfører tjenesteydelser eller markedsføring over for investorer i Danmark. Dette gælder både, hvis selskabet opererer igennem et fast driftssted eller på fjernbasis, men rejser ind i Danmark for at mødes med kunder, eller på anden måde kommunikerer via e-mail, telefon eller andre midler.

Tjenester på tværs af grænser fra en finansiel virksomhed, der er beliggende i et EU-land er mere ligetil end at levere tjenester til Danmark fra et tredjeland. Dette skyldes primært, at der kun i begrænset omfang gælder danske love og regler i disse tilfælde, som følge af harmoniseringen af den finansielle lovgivning inden for EU. 

Vores juridiske ydelser omfatter rådgivning om aktiviteter på tværs af grænser i forbindelse med, men ikke begrænset til, nye strategier, udvidelser, udlån til virksomheder, fusioner og opkøb samt finansiering af aktiver.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans