Vi har omfattende erfaring med rådgivning om reguleringen af den finansielle infrastruktur og de forskellige systemer og aktører, der tilsammen udgør den finansielle infrastruktur i Danmark.

Der er ofte tale om komplekse strukturer, hvorfor rådgivningen forudsætter en indgående forståelse af, hvorledes den finansielle infrastruktur fungerer i praksis, samt hvilke roller og funktioner de forskellige systemer og aktører har. 

Vores klientbase på området omfatter flere af de største aktører i den finansielle infrastruktur - både nationalt og internationalt - og flere af vores klienter er derfor også identificeret som systemisk vigtige på henholdsvis dansk, europæisk og globalt plan.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • reglerne for afvikling og clearing af betalinger og værdipapirer
  • rådgivning om de regulatoriske krav i forbindelse med handel af derivater, herunder EMIR's krav om clearing og sikkerhedsstillelse mv.
  • aftaler om netting og slutafregning samt kravene for sådanne aftaler
  • depotbankaftaler og reglerne for depotbanker og under-depotbanker
  • værdipapircentraler og CCP'er samt reglerne disse er underlagt i forbindelse med udstedelse af værdipapirer eller krav om sikkerhed i værdipapirer

Vores rådgivning omfatter navnlig reglerne i kapitalmarkedsloven, SFD, Collateral Directive, CSDR, EMIR og SFTR.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans