Vi rådgiver om alle aspekter i forbindelse med indgåelse og handel med derivater og råvarer. Vi bistår både med udarbejdelsen af aftalegrundlag, forhandling af aftaler samt rådgivning om de regulatoriske regler i forbindelse med sådanne aftaler.

Vores klienter på området omfatter en række af Danmarks og verdens største finansielle virksomheder og energiselskaber samt flere typer af råvarehandlere.

Vi har navnlig omfattende erfaring med følgende typer af aftaler:

 • ISDA Master Agreement og ISDA Credit Support Annex
 • EFET General Agreement (power og gas)
 • Power Purchase Agreements (PPA'er), herunder både finansielle/syntetiske PPA'er og PPA'er med fysisk levering samt forskellige former for hybrider
 • rammeaftaler for handel med forskellige grønne certifikater (GoOs, ROcs and REGOs)
 • EFET Master Netting Agreement og EFET Cross Product Payment Netting Agreement samt øvrige former for Master Netting Agreements
 • GRMAs, OSLAs og andre typer af REPO-aftaler samt aftaler om værdipapirudlån
 • strukturerede produkter - typisk i forbindelse med udbud til danske investorer
 • særligt tilpassede rammeaftaler (ofte simplificerede versioner af ovennævnte aftaler)
 • collateral management aftaler
 • clearingaftaler i forbindelse med overholdelse af krav i EMIR

I forhold til de regulatoriske regler rådgiver vi bl.a. jævnligt om:

 • MiFID - investorbeskyttelsesreglerne i forbindelse med derivathandel, rapporteringsreglerne og reglerne for undtagelse af råvarehandlere
 • EMIR - de regulatoriske krav for indgåelse af OTC-derivater eller derivater handlet på børser, herunder krav om clearing, sikkerhedsstillelse og øvrige risikobegrænsende foranstaltninger. Derudover rådgiver vi også om klassifikation af virksomheder (FC, NFC+ og NFC-) samt om rapporteringsforpligtelsen under EMIR
 • MAR og REMIT - vi rådgiver om alle aspekter af markedsmisbrugsreglerne og vi bistår med udarbejdelse af interne politikker om procedurer for at sikre overholdelse af disse regler. Derudover rådgiver vi om oplysningskravene samt de forskellige rapporteringskrav under begge regelsæt
 • SFTR - rådgivning om rapporteringskrav og krav i forbindelse med aftaleindgåelse

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans