Det er en af vores kerneservices at bistå danske og udenlandske finansielle virksomheder ved etablering og ændring af deres regulerede virksomheder.

Vi har omfattende erfaring med etablering af danske finansielle virksomheder samt danske og udenlandske finansielle virksomheders etablering af datterselskaber og filialer. Herudover rådgiver vi finansielle virksomheder ved udvidelse af deres tilladelsespligtige virksomhed, frasalg af forretningsområder og ophør. Vi har tidligere rådgivet kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.

Vi rådgiver om alle dele af processen, herunder udarbejdelse, forhandling og strukturering af:

  • ansøgning om tilladelse til drift af reguleret virksomhed fra Finanstilsynet
  • ansøgning om fit & proper-godkendelse af ledelsesmedlemmer og godkendelse af erhvervelse af kvalificerede ejerandele
  • transaktionsdokumenter
  • governancestrukturer
  • aflønningsprogrammer
  • politikker og forretningsgange
  • opfyldelse af kapitalkrav

Vi kan effektivt, via vores gode samarbejdspartnere, bistå danske finansielle virksomheder med etablering af virksomhed i udlandet.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans