Vi har bred erfaring med at rådgive om investor- og forbrugerbeskyttelse på tværs af den finansielle sektor.

Vi har omfattende erfaring med at rådgive danske og udenlandske finansielle virksomheder, herunder kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde og filialer m.fl., om god skik-regler og øvrige investor- og forbrugerbeskyttelsesregler, for eksempel om:

  • renter og gebyrer
  • kreditværdighedsvurderinger
  • egnethedstests, egnethedserklæringer og hensigtsmæssighedstests
  • interessekonflikter, ligebehandling m.v.
  • indskyder- og investorgarantiordninger
  • markedsføring af finansielle produkter i Danmark, herunder opnåelse af markedsføringstilladelser og udarbejdelse af markedsføringsmateriale
  • udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange
  • udarbejdelse af kundeaftaler og almindelige forretningsbetingelser
  • førelse af sager ved klagenævn, tilsynsmyndigheder og domstole

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans